• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Τα SOS για το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

Τα SOS για το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

Το υπουργείο Οικονομίας επεξεργάστηκε και ενέκρινε ένα ενημερωτικό σημείωμα για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ».

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Το σημείωμα περιλαμβάνει τις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται αλλά και προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να διευκρινιστούν όλα τα σημεία της σχετικής πρόσκλησης της δράσης του ΕΣΠΑ.

 

 

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

1. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου;

 

Απάντηση: Ο επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00 ευρώ, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

 

2. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο;

 

Απάντηση: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι:

 

* δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 16 μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των 16 μηνών.

 

* οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

 

3. Ποιοί είναι οι δικαιούχοι της Δράσης;

 

Απάντηση: Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :

 

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

 

2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

 

3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

 

4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

4.Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης Ιδιωτικής Συμμετοχής που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση; Πως βαθμολογείται η Ιδιωτική Συμμετοχή;

 

Απάντηση: Η Ιδιωτική Συμμετοχή που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι εκείνη που αναλογεί στο 60% του αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού Σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: Αιτούμενος επιχορηγούμενος προύπολογισμός : 400.000 ευρώ 60% αυτού : 240.000 ευρώ Απαιτούμενη αναλογούσα ιδιωτική συμμετοχή(Ι/Σ) : 120.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50% Απαιτούμενη αναλογούσα Ι/Σ: 132.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45% Προσκομισθέντα στοιχεία Ι/Σ σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των ανωτέρω ορίων, βαθμολογούνται σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

 

5. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο στην ίδια περιφέρεια αλλά σε δύο διαφορετικούς τόπους υλοποίησης;

 

Απάντηση: Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν τόπους υλοποίησης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

 

6. Επιτρέπεται μια επιχείρηση να κατασκευάσει τρείς τουριστικές κατοικίες σε τρεις διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης (μία σε κάθε τόπο) εντός της ιδίας περιφέρειας;

 

Απάντηση: Όχι δεν επιτρέπεται καθώς οι τρεις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δεν ενσωματώνονται στο ίδιο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

 

7.Επιτρέπεται η υποβολή πρότασης για κατασκευή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε διαφορετικούς τόπους υλοποίησης εντός της ίδιας περιφέρειας οι οποίες θα διαθέτουν διαφορετικό σήμα λειτουργίας;

 

Απάντηση: Επιτρέπεται υπό τον όρο ότι στο κάθε σήμα λειτουργίας να αντιστοιχούν τρεις ή περισσότερες τουριστικές κατοικίες.

 

8. Είναι δυνατόν ένα φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει σε πάνω από μία επενδυτική πρόταση και για τις δύο κατηγορίες Δικαιούχων;

 

Απάντηση: Ναι είναι δυνατόν. Επισημαίνεται ότι : Στην περίπτωση που η απαιτουμένη Ι/Σ των προτάσεων καλύπτεται με στοιχεία (τραπεζικά διαθέσιμα) του προσώπου αυτού σε οποιαδήποτε αναλογία, αυτά θα πρέπει να μην επικαλύπτονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις. Πχ τραπεζικά διαθέσιμα ύψους 100.000ε επαρκούν για Ι/Σ 100.000 ευρώ σε μία πρόταση, Ι/Σ 50.000 ευρώ ανά πρόταση σε δύο προτάσεις κοκ. Η μη τήρηση της ανωτέρω επισήμανσης οδηγεί σε απόρριψη του ΣΥΝΟΛΟΥ των προτάσεων. Επίσης, επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις περί σώρευσης του Κανόνα DEMINIMIS.

 

9. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο δικαιούχος στη κατηγορία Α , ο οποίος έχει κάνει διακοπή του σήματος λειτουργίας της επιχείρησής του, με νέο εταιρικό σχήμα;

 

Απάντηση: Μπορεί εφόσον η πρόταση δεν αφορά στο ίδιο κατάλυμα, καθώς δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας). Επισημαίνεται ότι η διακοπή του σήματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της προκήρυξης (7.11.2017).

 

10. Υφιστάμενη επιχείρηση (κατηγορία Β) δεν διαθέτει άδεια δόμησης μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης, αλλά θα διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής; Είναι επιλέξιμη;

 

Απάντηση: Όχι, για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας Β θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά και οι 4 προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.

 

11.Για τα ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός κλινών; Για τους Ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάρχει περιορισμό στον ελάχιστο αριθμό κλινών; Ισχύει το ίδιο και για τα καταλύματα εντός διατηρητέων κτισμάτων;

 

Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος

 

12. Επιχορηγείται η πρόσληψη νέου προσωπικού από το πρόγραμμα;

 

Απάντηση: Όχι η πρόσληψη Νέου Προσωπικού δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της ΔΡΑΣΗΣ. Ωστόσο, εφόσον προσληφθεί Νέο Προσωπικό για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, αυξάνεται η δημόσια επιχορήγηση κατά ποσοστό 5%, πάντοτε σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους του Οδηγού της Δράσης

 

13. Ο δικαιούχος υποβάλει μόνο την αίτηση του ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ

 

size=”3″ face=”Courier New”>http://ependyseis.gr/mis

 

size=”3″ face=”Courier New”> όπως ακριβώς συνέβαινε και σε προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα;

 

Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf).

 

14. Μπορεί να πραγματοποιηθεί επένδυση στην ελληνική επικράτεια από κάτοικο εξωτερικού;

 

Απάντηση: Ναι μπορεί αρκεί να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του οδηγού και να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης.

 

15. H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού;

 

Απάντηση: Η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής από διαθέσιμα υπόλοιπα τράπεζας εξωτερικού είναι δυνατή αρκεί η συγκεκριμένη τράπεζα να ανήκει στον κατάλογο των αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

16.Για την κάλυψη της Ίδιας συμμετοχής μπορούν να προσκομισθούν χρηματικά διαθέσιμα προσώπων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από κοινού με άλλους δικαιούχους (τραπεζικός λογ/σμος με συνδικαιούχους);

 

Απάντηση: Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών διαθέσιμων από λογαριασμό στον οποίο εκτός από τον δικαιούχο υπάρχουν και άλλοι συνδικαιούχοι.

 

17. Οι δικαιούχοι στην κατηγορία Α μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν συστήσει την επιχείρηση τους;

 

Απάντηση: Στην κατηγορία Α οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συστήσει την επιχείρησή τους από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) και πρίν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

 

18. Ατομική επιχείρηση που έχει διακόψει τη λειτουργία της πριν την προκήρυξη της δράσης, μπορεί να θεωρηθεί νέα επιχείρηση για τους σκοπούς του προγράμματος με επανέναρξη την ατομικής;

 

Απάντηση: Μπορεί να υποβάλλει στην κατηγορία Α σε επιλέξιμο ΚΑΔ του παραρτήματος V, πάντοτε σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του ιδηγού της δράσης (πχ όροι για το ίδιο κατάλυμα).

 

19. Τα τραπεζικά διαθέσιμα μέχρι πότε θα πρέπει να βρίσκονται στην τράπεζα έτσι ώστε να δικαιολογηθεί η ιδιωτική συμμετοχή;

 

Απάντηση: Οι τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων θα πρέπει να δικαιολογούν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

20. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες

 

Απάντηση: Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (7/11/2017).

 

21. Μπορεί μία επιχείρηση να αγοράσει μεταχειρισμένο σκάφος εκτός προγράμματος και να επιδοτηθεί στο πρόγραμμα για εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (π.χ. μηχανές, βυθόμετρα, GPS κλπ);

 

Απάντηση: Ναι, υπό τις εξής προϋποθέσεις: η πωλήτρια εταιρεία του μεταχειρισμένου σκάφους δεν θα πρέπει να είναι εταίρος / μέτοχος της νέας επιχείρησης (Δικαιούχο) ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος Oι δαπάνες είναι επιλέξιμες στην κατηγορία 2.1. «Μηχανήματα – Εξοπλισμός»

 

22. Στο πρόγραμμα η ίδρυση νέας επιχείρησης προϋποθέτει ή όχι την ύπαρξη μόνο επιλέξιμων ΚΑΔ;

 

Απάντηση: Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από τον οδηγό της Δράσης

 

23. Υφιστάμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε δύο δραστηριότητες εκ των οποίων η μία είναι επιλέξιμη από την Δράση και δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν, μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο;

 

Απάντηση: Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία Β και μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο εφόσον πληροί τους όρους της κατηγορίας αυτής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απαίτηση μηδενικού Κύκλου Εργασιών ΣΥΝΟΛΙΚΑ στο ΑΦΜ και όχι μόνον στην επιλέξιμη δραστηριότητα.

 

24.Υφιστάμενη επιχείρηση που δεν έχει τουριστική δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στην κατηγορία Α με την προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ;

 

Απάντηση: Όχι, δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση. Στην κατηγορία Α δεν επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 

25. Οι μέτοχοι μιας επιχείρησης που ασκεί δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού μπορούν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση που θα έχει τουριστική δραστηριότητα και να είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;

 

Απάντηση: Ναι, εφόσον ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός του προγράμματος (πχ όροι για το ίδιο κατάλυμα).

 

26.Υφιστάμενη επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί στη Δράση με την δημιουργία υποκαταστήματος (επιλέξιμο ΚΑΔ) σε άλλη Περιφέρεια για την κατασκευή νέας τουριστικής μονάδας;

 

Απάντηση: Η δημιουργία υποκαταστήματος από υφιστάμενη επιχείρηση δεν θεωρείται για τη Δράση ως ίδρυση επιχείρησης και, επομένως, τέτοιες επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες στην Κατηγορία Α.

 

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο