«Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

«Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

Συγχρόνως ετοιμάζεται και ένα σύστημα που θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών από τους οφειλέτες, ενώ ενεργοποιούνται και νέες μέθοδοι και τεχνολογίες «έξυπνων» κατασχέσεων στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

 «Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

«Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

Συγχρόνως ετοιμάζεται και ένα σύστημα που θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών από τους οφειλέτες, ενώ ενεργοποιούνται και νέες μέθοδοι και τεχνολογίες «έξυπνων» κατασχέσεων στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

 «Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

«Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

Συγχρόνως ετοιμάζεται και ένα σύστημα που θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών από τους οφειλέτες, ενώ ενεργοποιούνται και νέες μέθοδοι και τεχνολογίες «έξυπνων» κατασχέσεων στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

 «Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

«Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

Συγχρόνως ετοιμάζεται και ένα σύστημα που θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών από τους οφειλέτες, ενώ ενεργοποιούνται και νέες μέθοδοι και τεχνολογίες «έξυπνων» κατασχέσεων στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

 «Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

«Έξυπνες» κατασχέσεις με τον νέο Big Brother της Εφορίας!

Συγχρόνως ετοιμάζεται και ένα σύστημα που θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών από τους οφειλέτες, ενώ ενεργοποιούνται και νέες μέθοδοι και τεχνολογίες «έξυπνων» κατασχέσεων στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

 Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, οι οφειλέτες του Δημοσίου ξεπερνούν τα 4,1 εκατομμύρια ή το 50% των φορολογουμένων, αλλά σε περίπου 1.300.000 οφειλέτες η Εφορία πραγματοποιεί κατασχέσεις καταθέσεων. Παράλληλα υπό την απειλή κατασχέσεων τελούν περισσότεροι από 1,8…

 Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, οι οφειλέτες του Δημοσίου ξεπερνούν τα 4,1 εκατομμύρια ή το 50% των φορολογουμένων, αλλά σε περίπου 1.300.000 οφειλέτες η Εφορία πραγματοποιεί κατασχέσεις καταθέσεων. Παράλληλα υπό την απειλή κατασχέσεων τελούν περισσότεροι από 1,8…

 Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, οι οφειλέτες του Δημοσίου ξεπερνούν τα 4,1 εκατομμύρια ή το 50% των φορολογουμένων, αλλά σε περίπου 1.300.000 οφειλέτες η Εφορία πραγματοποιεί κατασχέσεις καταθέσεων. Παράλληλα υπό την απειλή κατασχέσεων τελούν περισσότεροι από 1,8…

 Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, οι οφειλέτες του Δημοσίου ξεπερνούν τα 4,1 εκατομμύρια ή το 50% των φορολογουμένων, αλλά σε περίπου 1.300.000 οφειλέτες η Εφορία πραγματοποιεί κατασχέσεις καταθέσεων. Παράλληλα υπό την απειλή κατασχέσεων τελούν περισσότεροι από 1,8…

 Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Αύξηση κατασχέσεων καταθέσεων από την Εφορία, παρά την πανδημία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, οι οφειλέτες του Δημοσίου ξεπερνούν τα 4,1 εκατομμύρια ή το 50% των φορολογουμένων, αλλά σε περίπου 1.300.000 οφειλέτες η Εφορία πραγματοποιεί κατασχέσεις καταθέσεων. Παράλληλα υπό την απειλή κατασχέσεων τελούν περισσότεροι από 1,8…

Μετάβαση στο περιεχόμενο