• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Την “πρίζα” από τον όμιλο Καλογρίτσα τραβά η Attica Bank

Την “πρίζα” από τον όμιλο Καλογρίτσα τραβά η Attica Bank

Την “πρίζα” από την κατασκευαστική εταιρία “Τοξότης”, τραβά η διοίκηση της Attica Bank, αποφασισμένη να στραφεί πλέον νομικά κατά του ομίλου Καλογρίτσα για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της. 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες η Τράπεζα απέστειλε εξώδικη επιστολή με την οποία ανακοινώνει στην εταιρεία ότι εάν εντός 15 ημερών δεν προσέλθει με μια αξιόπιστη λύση ρύθμισης, η οποία να έχει επιβεβαιωθεί από την ελεγκτική εταιρεία που έχει τοποθετήσει η Τράπεζα με δικά της έξοδα ως CRO / Financial Controller, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

 

“Όπως σας είναι άριστα γνωστό οι οφειλές του ομίλου εταιρειών σας προς την Τράπεζά μας δεν εξυπηρετούνται και βρίσκονται πλέον σε σημαντική καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών). Όπως επίσης σας είναι γνωστό, παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της Τράπεζάς μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότησή σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την Τράπεζά μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας”, αναφέρει χαρακτηριστικά η Attica Bank στην εξώδικη επιστολή.

 

Στο εξώδικο τονίζεται ότι η Τράπεζα “έχει εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής και ανοχής έναντι των εταιρειών σας” και δίνει προθεσμία 15 ημερών στην Τοξότης Α.Ε. να προσέλθει με συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών της, η οποία θα έχει ελεγχθεί από την εταιρεία συμβούλων που έχει ορισθεί CRO/FinancialController των εταιρειών του ομίλου Καλογρίτσα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρεται, η Τράπεζα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για τη διασφάλιση των συμφερόντων της και την ικανοποίηση των απαιτήσεών της.  

 

Σημειώνεται ότι με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Σεπτέμβριο του 2016, η νέα διοίκηση της Attica Bank βρέθηκε προ μιας διαμορφωμένης κατάστασης στις εταιρείες του Ομίλου “Τοξότης”, με υπόλοιπα λογαριασμών που προσέγγιζαν τα 110 εκατ. ευρώ και με έντονα προβλήματα ρευστότητας, τα οποία αναδεικνύονταν από τα συνεχή και έντονα αιτήματα χρηματοδοτήσεων. 

 

Ερευνώντας τις μέχρι τότε σχέσεις του ομίλου Καλογρίτσα με την Attica Bank, η διοίκηση της Τράπεζας διαπίστωσε ότι τα προβλήματα ρευστότητας του “Τοξότη” και τα συνεχή αιτήματα πιστοδοτήσεων προϋπήρχαν από το 2013 και οφείλονταν κυρίως στην έντονη και μη ορθολογική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου των εταιρειών “Τοξότης” (συνεχής ανάληψη τεχνικών έργων με μη ρεαλιστικές εκπτώσεις). Παράλληλα, διαπιστώθηκε υπέρμετρη αύξηση του δανεισμού της εταιρίας την περίοδο 2013 – 2016. 

 

Προκειμένου να μην αποστεί από τις θεσμικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που έχει κάθε πιστωτικό ίδρυμα, η Attica Bank προσπάθησε να εξορθολογήσει την όλη κατάσταση του λογαριασμού του ομίλου Καλογρίτσα. Συνέστησε έτσι, ταυτόχρονα με την στήριξή της προς τις εταιρείες του Ομίλου, μια σειρά ενεργειών με κυριότερες την προσπάθεια δημιουργίας πιστωτικών ορίων και σε άλλες Τράπεζες και την σύνταξη από πλευράς “Τοξότη”  Επιχειρηματικού Σχεδίου. Το σχέδιο αυτό θα έπρεπε να καθορίζει με σαφήνεια τις επόμενες κινήσεις, με κύριο και βασικό στόχο την μείωση των υπολοίπων της Τράπεζας, την απόκτηση της αναγκαίας ρευστότητας και τον εξορθολογισμό της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. 

 

Καθώς ο Όμιλος εταιρειών Καλογρίτσα δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα αναγραφόμενα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο που κατάρτισε, προς το τέλος του 2017 και αρχές του 2018 τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας εντάθηκαν, οφειλόμενα κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, στις διαρθρωτικές αδυναμίες της εταιρείας και στις καθυστερήσεις πληρωμών από τα Δημόσια ‘Έργα και ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ). 

 

Η Τράπεζα, έχοντας εξαντλήσει πλέον όλα τα όρια ανοχής και καλής πίστης μέσα στα οποία κινείται και στο πλαίσιο της βέλτιστης συνολικής εξυγίανσης της πιστοδότησης, ζήτησε την σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο θα επιβεβαιωνόταν από ελεγκτική εταιρεία πρώτης τάξεως, την οποία προσέλαβε η ίδια η Τράπεζα. Επίσης, τοποθέτησε την ίδια ελεγκτική εταιρεία ως Financial Controller και CRO στην εταιρεία και σταμάτησε τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα υφιστάμενα όρια χρηματοδοτήσεων με βάση το νόμο κανονιστικό πλαίσιο, είχαν εξαντληθεί.

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τα πιστοδοτικά όρια στην εταιρία που είχαν εξαντληθεί, αλλά να συνεχίσουν τις επαφές με την εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση και για τις δυο πλευρές και πάντα μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Έκτοτε, και μετά από ένα διάστημα 2 μηνών με συνεχείς προφορικές υποσχέσεις Καλογρίτσα για προσκόμιση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης των οφειλών, δεν έγινε τίποτα. 

 

Η Attica Bank, δεδομένης και της κατάστασης των λογαριασμών, επικοινώνησε επανειλημμένα γραπτώς με την εταιρεία, συνεχίζοντας όμως να λαμβάνει μόνο  προφορικές υποσχέσεις.

 

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο