Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση αποτελεί εγγύηση για την επιλογή χρηματοικονομικών τραπεζικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας ή για τα προϊόντα που ταιριάζουν απόλυτα στο δικό σας οικονομικό προφίλ.

Πιο συγκεκριμένα, σας παρέχουμε  τα εξής:

✔ Διασφάλιση των ανταγωνιστικότερων όρων για κάθε δανειακό  προϊόν & παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με την πιστωτική πολιτική της κάθε τράπεζας
✔ Πλήρης ενημέρωση και ανάλυση της δανειακής σύμβασης που θα υπογραφεί
✔ Συνεχής και άμεση πληροφόρηση σχετικά με τα προγράμματα των τραπεζών  
✔ Σύνταξη όλων των απαραίτητων οικονομοτεχνικών μελετών & επιχειρηματικών σχεδίων  που απαιτούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα για τη λήψη δανείου
✔ Άνοιγμα και διαχείριση εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών
✔ Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων
✔ Επικοινωνία με τράπεζες
✔ Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων
✔ Στοχευμένες ενέργειες για τη μείωση του κόστους

 

Γιατί να μας προτιμήσετε

Οι διεργασίες της 365 Tax & Business Consulting συμμορφώνονται με το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Είναι μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου από το 1998 και συμμετέχει ανελλιπώς σε πολυάριθμα σεμινάρια και ημερίδες, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της και την προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Leave a Reply