• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Χαρίτσης: Αυτές είναι οι νέες προτεραιότητες του Νέου Αναπτυξιακού Μοντέλου

Χαρίτσης: Αυτές είναι οι νέες προτεραιότητες του Νέου Αναπτυξιακού Μοντέλου

Πλέγμα δράσεων προωθεί τους πρώτους μήνες του έτους το υπουργείο Οικονομίας για την ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην οικονομία και την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θ’ αντιμετωπίζει τις δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Τις νέες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” – ΕΠΑνΕΚ καθόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης και αυτές αφορούν σε επενδύσεις έργων νέας γενιάς αλλά και μεγάλα έργα που χρονίζουν.

 

Εκτιμάται ότι μέσα στο 2018 οι εντάξεις έργων, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, θα ξεπεράσουν το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 92 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων / αιτήσεων για υποδομές και ενισχύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 δισ. ευρώ (69% του προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Από αυτές οι 13 αφορούν σε προκηρύξεις δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις (προϋπολογισμού περίπου 1,2 δισ. ευρώ), οι 4 προσκλήσεις αφορούν στη σύσταση χρηματοδοτικών εργαλείων (ύψους 868 εκατ. ευρώ), 5 αφορούν σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (ύψους 126 εκατ. ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έργα υποδομών στους τομείς του Πολιτισμού και Τουρισμού, της Έρευνας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 1.608,4 εκατ. ευρώ (35% του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝΕΚ) στις οποίες περιλαμβάνονται οι πρώτες εντάξεις των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που γίνονται σταδιακά. Οι αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις (ΝΟΔΕ) στο ΕΠΑνΕΚ ανέρχονται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

 

Μέσα στο 2018 εκτιμάται ότι στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ οι εντάξεις θα ξεπεράσουν το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

 

Οι δαπάνες για το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα προκύψουν :

 

• από έργα έρευνας και τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο τμήμα τους θα αφορά στη δράση Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ.

 

• από την υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων. Αφορά κυρίως στις δράσεις του ΕΠ: ενίσχυση αυτοαπασχόλησης επιστημόνων, νεοφυής επιχειρηματικότητα, αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

 

• από έργα στον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών από ενεργειακά έργα (υποδομές και εξοικονόμηση ενέργειας)

 

• από έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορούν σε δράσεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης

 

• από την υλοποίηση έργων υποδομής των τομέων τουρισμού και πολιτισμού.

 

Τα σημαντικότερα έργα του ΕΠΑΝΕΚ, εκτός των δράσεων επιχειρηματικότητας, αποτυπώνονται παρακάτω:

 

Χρηματοδοτικά μέσα

 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

 

Μέσα στο 2018, θα ολοκληρωθεί η επιλογή των τραπεζών που θα διαθέτουν τα προϊόντα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και θα ενεργοποιηθεί το πρώτο εργαλείο στα πλαίσια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Αρχικά θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο Δανείων που θα παρέχει δάνεια επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης σε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, καθώς και το Ταμείο Εγγυήσεων. Σε επόμενο στάδιο σχεδιάζεται η αξιοποίηση επιπλέον χρηματοδοτικών μέσων όπως οι μικροπιστώσεις.

 

Με τη συμμετοχή των τραπεζών και των ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένεται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις ύψους 1,1δισ. ευρώ.

 

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund)

 

Το ταμείο, μέσω συμμετοχών, θα στηρίξει επιχειρήσεις κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, μέσω τριών επενδυτικών παραθύρων. Στην επενδυτική πλατφόρμα EquiFund συμμετέχουν χρηματοδοτικά το ελληνικό δημόσιος με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με 60 εκατ. ευρώ , η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με 15 εκατ. ευρώ και ιδιώτες επενδυτές εγχώριοι και ξένοι (χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές).

 

Προβλέπεται η αξιοποίηση:

 

• κεφαλαίων σποράς (seedcapital- VCs) και μεταφοράς τεχνολογίας (technologytransfer)

 

• πρωτοβουλιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης (acceleratorfunds)

 

• κεφαλαίων για την ανάπτυξη υφιστάμενων δυναμικών επιχειρήσεων (growthfunds/privateequity).

 

Ήδη ολοκληρώθηκε η υπογραφή επιχειρησιακών συμφωνιών με επτά υποταμεία, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να ανέλθει τελικά σε εννέα. Μέσα στο 2018 ξεκινάει η χρηματοδότηση των επενδύσεων στο πλαίσιο των παραπάνω “επενδυτικών παράθυρων”.

 

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

 

Το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ” με συνολική δημόσια συνεισφορά 248 εκατ. ευρώ, συνδυασμό επιχορήγησης και δανείου μέσω τραπεζών, έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα.

 

Με την επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής των τραπεζών στις αρχές του 2018 θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήματα για υπαγωγή των κατοικιών τους στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον ΙΙ. Άρα το 2018 αναμένεται η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος και η χρηματοδότηση των σχετικών παρεμβάσεων.

 

Ταμείο Υποδομών

 

Το νέο Ταμείο Υποδομών υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση επενδύσεων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

 

Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

 

Οι δημόσιοι πόροι του ταμείου ύψους 450 εκατ. ευρώ, και μέσα στο 2018, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των τραπεζών που θα χρηματοδοτήσουν έργα τα οποία θα επιλέγονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

Επενδύσεις σε έργα στον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών (Ευρυζωνικά έργα και Κτηματολόγιο).

 

Ο τομέας τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαμβάνει τρία πολύ σημαντικά έργα η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει το 2018:

 

– Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό 83 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη.

 

Το έργο θα αφορά στην εξυπηρέτηση άνω των 276.000 συναλλαγών γης ετησίως στις περιοχές τις οποίες καλύπτει και θα επηρεάζει πάνω από 600.000 δικαιώματα. Επίσης, θα παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υπόβαθρο για την διενέργεια αναπτυξιακών έργων μέσω της διενέργειας αναδασμών απαλλοτριώσεών, κτλ. ή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών οικιστικής, αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

 

– Super fast Broadband(SFBB)

 

Η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), με στόχευση τη δημιουργία δικτύων NGA που θα μπορούν άμεσα να αναβαθμιστούν για να παρέχουν ταχύτητες σύνδεσης στο internet 1 Gbps.

 

Η δράση προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) θα υλοποιηθεί με διάθεση κουπονιών για την ενίσχυση της ζήτησηςευρυζωνικών υπηρεσιώνχωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Mέσω των κουπονιών αναμένεται να ωφεληθούν 1,2 με 1,5 εκατ. χρήστες, ενώ η χώρα θα κάνει ένα τεράστιο βήμα όσο αφορά τις ταχύτητες σύνδεσης.

 

– Regional Broadband Extension(RBE)

 

Η δράση, αφορά σε δημόσια παρέμβαση για την αύξηση της διαθεσιμότητας για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, που δεν διαθέτουν πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, ακόμα και μετά την υλοποίηση του έργου –

 

– Rural Broadband.

 

Η δράση, στην οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ και 35 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης), αφορά στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικών υπηρεσιών NGA. Μέσω της δράσης RBE θα επιτευχθεί η δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100 Mbps-downlink στη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (τουλάχιστον 95% κάλυψη) των περιοχών που δεν έχουν γρήγορη ευρυζωνική πρόσβαση και δεν πρόκειται να αποκτήσουν με βάση τα ισχύοντα επενδυτικά σχέδια των ιδιωτών.

 

Ενεργειακά έργα

 

Στο τομέα ενέργειας περιλαμβάνονται δύο έργα :

 

– Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Διασύνδεση Κρήτης με Πελοπόννησο με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 163 εκατ. ευρώ).

 

– Αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο (Φάση Β) με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 26 εκατ. ευρώ.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο