• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Υψηλού βαθμού δυσκολίας η συμπλήρωση του νέου Ε3

Υψηλού βαθμού δυσκολίας η συμπλήρωση του νέου Ε3

Φορολογία: Η αναλυτική καταγραφή των λειτουργικών εξόδων καθιστά εξαιρετικά χρονοβόρα τη διαδικασία για 1,5 εκατ. υπόχρεους

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Yψηλό βαθμό δυσκολίας έχει η συμπλήρωση του νέου αναμορφωμένου εντύπου Ε3 το οποίο πρέπει να συνυποβληθεί φέτος μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 1,5 εκατομμυρίου επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών. Οι λογιστές, που παρέλαβαν το νέο έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή, μετά την υπογραφή της απόφασης για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου του από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή, διαπίστωσαν ότι φέτος θα χρειαστεί να διαθέσουν σημαντικά αυξημένο χρόνο και να υποβληθούν σε απίστευτη ταλαιπωρία για να το συμπληρώσουν σωστά, ώστε να απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη τους.

 

Το γεγονός αυτό από μόνο του αναμένεται να γίνει αιτία για να ζητηθεί φέτος από τους λογιστές περισσότερος χρόνος για τη συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Είναι δε και η βασική αιτία για την οποία το επόμενο διάστημα θα υπάρξει «πλημμυρίδα» αιτημάτων από ομοσπονδίες και συλλόγους λογιστών η φετινή περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να διαρκέσει περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου, αντί μέχρι το τέλος Ιουνίου που προβλέπει κανονικά η ισχύουσα νομοθεσία.

 

«Αγκάθι» στη διαδικασία συμπλήρωσης του νέου εντύπου Ε3 θεωρείται η υποχρέωση να δηλωθούν αναλυτικά οι δαπάνες κάθε επιχείρησης, ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη για «διάφορα λειτουργικά έξοδα», δηλαδή για ενοίκια, ασφάλιστρα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, προμήθειες, διαφήμιση κ.λπ. Η αναλυτική δήλωση των δαπανών αυτών ζητείται για πρώτη φορά στο Ε3, εξέλιξη η οποία έχει βρει απροετοίμαστους σχεδόν όλους τους υπόχρεους φορολογούμενους και τους λογιστές τους. Ο φόρτος εργασίας που αναμένεται να προκαλέσει αυτή και μόνο η υποχρέωση στα λογιστήρια και τα λογιστικά γραφεία εκτιμάται ότι θα είναι πολλαπλάσιος από αυτόν που απαιτείτο τα προηγούμενα χρόνια για τη συμπλήρωση ολόκληρου του Ε3. Κι αυτό διότι κάθε λογιστής δεν έχει πουθενά καταγεγραμμένες τόσο αναλυτικά αυτές τις δαπάνες για το προηγούμενο έτος και θα χρειαστεί πλέον να τις ξεχωρίσει μία προς μία για κάθε πελάτη του για να δηλώσει την κάθε μία από αυτές σε ξεχωριστό κωδικό στον αναλυτικό πίνακα δαπανών που θα αναδύεται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του πίνακα Ζ2 του Ε3 στο σύστημα ΤΑΧΙSnet. Κάθε λογιστής θα πρέπει δηλαδή να γράψει ξεχωριστά σε αναλυτικό υποπίνακα του πίνακα Ζ2 του Ε3 τη δαπάνη κάθε επιχειρηματία ή επαγγελματία πελάτη του για ενοίκια επαγγελματικής στέγης, ξεχωριστά τη δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα, ξεχωριστά τη δαπάνη για ύδρευση, ξεχωριστά τη δαπάνη για τηλεφωνικά τέλη κ.λπ. 

 

Θα πρέπει ουσιαστικά, για κάθε ένα από τα λειτουργικά αυτά έξοδα, να αθροίσει τα επιμέρους ποσά που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 και στη συνέχεια να αναγράψει το άθροισμα των ποσών αυτών σε συγκεκριμένο κωδικό σε αναλυτικό πίνακα του νέου Ε3.

 

«Τέτοια αναλυτική δήλωση δαπανών δεν έχει ξαναζητηθεί ποτέ, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά που θα απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο», σημείωσε λογιστής στη «Ν», δίνοντας με περισσότερη ακρίβεια το στίγμα των δυσκολιών που θα υπάρξουν. Ήδη πολλοί λογιστές θεωρούν ότι η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να δείξουν ανοχή για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αναπόφευκτα θα διαπραχθούν φέτος κατά την προσπάθεια συμπλήρωσης των φετινών Ε3 και ταυτόχρονα να διαθέσουν πολύ περισσότερο χρόνο στους φορολογούμενους και τους λογιστές τους για τη διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων.

 

Πρόσθετα στοιχεία

Δυσκολίες στη συμπλήρωση του νέου Ε3 αναμένεται να προκύψουν και εξαιτίας των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ για αναλυτική δήλωση των εσόδων των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς επίσης και λόγω της νέας υποχρέωσης με την οποία επιβαρύνονται φέτος οι εν λόγω φορολογούμενοι για αναγραφή πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

 

Συγκεκριμένα, στο νέο Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν για πρώτη φορά φέτος από κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία:

 

α) ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» και ποιοι είναι εποχικά απασχολούμενοι,

β) ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και ο μέσος όρος προσωπικού της τελευταίας τριετίας,

γ) οι ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλονται οι ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και οι ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (οι διευθύνσεις e-mail της επαγγελματικής αλληλογραφίας) της επιχείρησης ή του επαγγελματία,

δ) οι επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ενεργά τερματικά POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,

ε) το εάν πραγματοποιεί ή όχι συναλλαγές μέσω διαδικτύου,

στ) οι ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό,

ζ) τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε κάθε μια από αυτές,

η) αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζόμενους.

 

Ειδικά οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες καλούνται επιπλέον, σε ειδικό πίνακα του νέου εντύπου Ε3, να συμπληρώσουν και τα στοιχεία των μετόχων τους (για κάθε έναν μέτοχο ζητούνται ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ποσοστό και είδος μετοχών που κατέχει).

 

Μία άλλη νέα «παράμετρος» της διαδικασίας υποβολής του φετινού εντύπου Ε3 είναι η υποχρεωτική υπογραφή του λογιστή για όλους ανεξαιρέτως τους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που θα το υποβάλουν. Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναθέσουν τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου σε λογιστές. Η υποχρεωτική συνεργασία με λογιστή, για τη συμπλήρωση και την υποβολή του Ε3, προκύπτει από το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού, με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων φόρων (δηλώσεων ΦΠΑ).   

 

Πληρέστερη αποτύπωση στοιχείων και αυτόματες διασταυρώσεις

Σε μια λεπτομερή ηλεκτρονική καταγραφή του προφίλ όλων των ασκούμενων στη χώρα μας επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιδιώκει να προχωρήσει η ΑΑΔΕ μέσω του νέου αναμορφωμένου και ανασχεδιασμένου φορολογικού εντύπου Ε3. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο βασικός στόχος για τον οποίο ζητείται ένα τόσο μεγάλο πλήθος και εύρος νέων πληροφοριών μέσω του φετινού αναμορφωμένου Ε3 είναι η πληρέστερη αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων όλων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Με τη συμπλήρωση του πλήθους των απαιτούμενων πληροφοριών στο νέο έντυπο απ’ όλους τους υπόχρεους, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα έχουν μια πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία. 

 

Με τα δεδομένα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω του νέου Ε3, θα μπορούν πλέον:

 

Να γνωρίζουν τους μέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.

Να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις και να εντοπίζουν τις εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των τερματικών POS κάθε επιχείρησης, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της.

Να εντοπίζουν πανεύκολα πλέον ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς. 

Να ελέγχουν εάν έχουν γίνει πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ με μετρητά και όχι μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Ως γνωστόν, οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Για όσες πωλήσεις άνω των 500 ευρώ έχουν εισπραχθεί μετρητά, προβλέπεται η επιβολή προστίμου 100 ευρώ ανά συναλλαγή. Το πρόστιμο επιβαρύνει τον πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και όχι τον πελάτη. 

Να εντοπίζουν ποιοι επιχειρηματίες – επαγγελματίες χρησιμοποιούν παράνομα POS, συνδεδεμένα απευθείας με τράπεζες του εξωτερικού, για να αποκρύπτουν τα έσοδά τους, καθώς επίσης και ποιοι δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί και δεν έχουν εγκαταστήσει τερματικά POS αν και είναι υπόχρεοι.

Να εντοπίζουν μέσω διασταυρώσεων περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί εργοδοτικές εισφορές.

Να ελέγχουν εξονυχιστικά τις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά μέσω διαδικτύου. Οι επιχειρηματίες που θα δηλώσουν στο Ε3 ότι πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου θα ελέγχονται εάν τις δηλώνουν, αλλά και αν τα ποσά που εισπράττουν κατατίθενται σε δηλωμένο επαγγελματικό λογαριασμό ή σε άλλο προσωπικό λογαριασμό.

Να ελέγχουν, παρακολουθώντας τις επίσημες ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, εάν ασκούνται οι δηλωθείσες στις αρμόδιες ΔΟΥ δραστηριότητες ή εάν παράλληλα πραγματοποιούνται και άλλες μη δηλωθείσες δραστηριότητες. 

Γενικά, τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση στο νέο έντυπο Ε3 είναι πολύ περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές, με αποτέλεσμα η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Ε3 να καθίσταται απίστευτα πολύπλοκη και ακόμη πιο δύσκολη για τους χιλιάδες λογιστές, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι κάθε χρόνο με το έργο της αποστολής των φορολογικών δηλώσεων εκατομμυρίων πελατών τους.   

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο