Μπαράζ ελέγχων της εφορίας σε παραγραφόμενες υποθέσεις

Μπαράζ ελέγχων της εφορίας σε παραγραφόμενες υποθέσεις

Με τις υποθέσεις που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των εσόδων ή διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικά έσοδα ξεκινά η ΑΑΔΕ τους ελέγχους στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που στο τέλος του έτους παραγράφονται.  

Με βάση τη νομοθεσία οι υποθέσεις πλέον που δεν έχουν ελεγχθεί παραγράφονται στην πενταετία κάτι που σημαίνει στο τέλος του έτους παραγράφεται η χρήση του 2016.

Για κάποιες άλλες όμως υποθέσεις ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί και στη δεκαετία. Συγκεκριμένα, για όσες περιπτώσεις ο έλεγχος δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα εισοδήματα εξωτερικού τα οποία δεν είχαν περάσει ποτέ από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και προφανώς δεν έχουν δηλωθεί μπορούν να ελεγχθούν σε βάθος 10ετίας. Δηλαδή, ο έλεγχος μπορεί να φθάσει μέχρι το 2006.

Οι ελεγκτές όλων των ελεγκτικών κέντρων καλούνται λοιπόν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμού και να συσχετίσουν δηλωθέντα εισοδήματα με τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που εντοπιστούν κινήσεις κεφαλαίων (που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογία) από Ελλάδα προς το εξωτερικό η παραγραφή είναι πενταετής καθώς πρόκειται για πληροφορίες που ο ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορούσε να έχει πρόσβαση.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός ξεκινάει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τις ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, βάζοντας στο στόχαστρο τις επικίνδυνες εκκρεμείς υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή. Παράλληλα ένας ακόμα λόγος που ξεκινούν νωρίτερα οι έλεγχοι οφείλεται σε πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζει τον χρόνο επίδοσης της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου, κατόπιν ελέγχου.

Το ΣτΕ έκρινε ότι, τόσο η έκδοση όσο και η γνωστοποίησή του στον ελεγχόμενο θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην παραγραφή χιλιάδων υποθέσεων καθώς οι φορολογούμενοι λαμβάναν την πράξη προσδιορισμού του φόρου μετά τη λήξη της περιόδου παραγραφής.

Οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του έτους.

-Οι φορολογικές υποθέσεις του φορολογικού έτους 2016 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής.. Όποια επιχείρηση ή φορολογούμενους δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 2016 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2022, και έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις δεν μπορεί να ελεγχθεί από την 1-1-2023.

-Ο έλεγχος φτάνει στη 15ετία.  Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006. Με βάση τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13, 14, ή 15 έτος, από το έτος υποχρέωσης. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα, η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μια τριετία στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η επέκταση της τριετίας δεν μπορεί να εκτείνει τον χρόνο πέραν της 15ετίας.

Πηγή:  https://www.capital.gr/tax/3634901/mparaz-elegxon-tis-eforias-se-paragrafomenes-upotheseis

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn
Μετάβαση στο περιεχόμενο