Ε. 2047 /05-07-2023

Ε. 2047 /05-07-2023

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή προστίμων επί υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και λοιπά συναφή θέματα σχετικά με το Φ.Π.Α.

 Πότε η Εφορία θεωρεί ύποπτες τις καταθέσεις!

Πότε η Εφορία θεωρεί ύποπτες τις καταθέσεις!

Βασικό κριτήριο ελέγχου αποτελεί η συμφωνία των ποσών των καταθέσεων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει κατά καιρούς στην Εφορία, ώστε τα ποσά των καταθέσεών τους να προκύπτουν από τα δηλωθέντα εισοδήματα ή από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

 Εφορία: Στο μικροσκόπιο οι ύποπτες δηλώσεις – Ποιους «ξεσκονίζουν» οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Εφορία: Στο μικροσκόπιο οι ύποπτες δηλώσεις – Ποιους «ξεσκονίζουν» οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Η Εφορία περνά από κόσκινο τις ύποπτες δηλώσεις. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ξεσκονίζουν τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και διάγουν πολυτελή βίο. Το εργαλείο των διασταυρώσεων προκειμένου να εντοπιστούν κρυφά εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί…

 Πότε η Εφορία θεωρεί ύποπτες τις καταθέσεις!

Πότε η Εφορία θεωρεί ύποπτες τις καταθέσεις!

Βασικό κριτήριο ελέγχου αποτελεί η συμφωνία των ποσών των καταθέσεων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει κατά καιρούς στην Εφορία, ώστε τα ποσά των καταθέσεών τους να προκύπτουν από τα δηλωθέντα εισοδήματα ή από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

 Επέλαση της Εφορίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς!

Επέλαση της Εφορίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς!

Από τους ελέγχους, τυπικά, δεν εξαιρούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι, αλλά ο πραγματικός στόχος της Εφορίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν δηλώσει εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και άρα είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή.

 Έλεγχοι δεκαετίας σε καταθέσεις, θυρίδες, δάνεια και πιστωτικές

Έλεγχοι δεκαετίας σε καταθέσεις, θυρίδες, δάνεια και πιστωτικές

Σε βάθος 10 ετών μπορούν να εκτείνονται οι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων, για υποθέσεις που οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι «μυρίζουν» μαύρο χρήμα.

 Η Εφορία αδειάζει λογαριασμούς για χρέη και φοροδιαφυγή!

Η Εφορία αδειάζει λογαριασμούς για χρέη και φοροδιαφυγή!

Στους οφειλέτες του Δημοσίου η Εφορία μπαίνει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και κατάσχει ποσά ίσα με τα χρέη ή μέρος αυτών, ανάλογα με τα ποσά που θα βρει, αφήνοντας στον οφειλέτη ένα ποσό ίσο με 1.000 – 1.500 ευρώ αναλόγως…

Μετάβαση στο περιεχόμενο