• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Εκκινούν 70 επενδύσεις ύψους 519 εκατ.

Εκκινούν 70 επενδύσεις ύψους 519 εκατ.

Τα πρώτα 70 μεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επνδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 519 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα λάβουν ανέρχεται στα 161,5 εκατ. ευρώ. Από τα 161,5 εκατ. ευρώ, τα 112 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 49,5 εκατ. ευρώ αποτελούν άμεση επιχορήγηση. 

 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ενισχύσεων αφορά φοροαπαλλαγές, κάτι που επιβεβαιώνει όσους υποστήριξαν από την αρχή την εισαγωγή αυτής της μορφής ενισχύσεων στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Βέβαια, τα αιτήματα ενισχύσεων με τη μορφή των φοροαπαλλαγών αναμένεται να μειωθούν σε έναν βαθμό όσο προχωράει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και θα εντάσσονται στις επιλαχούσες, μικρότερες επενδύσεις. Διότι, όπως φάνηκε από τα συνολικά στοιχεία των αιτήσεων στον νέο αναπτυξιακό, οι φοροαπαλλαγές επιλέγονται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις και οι επιχορηγήσεις από τις μικρές. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό ισοζύγιο θα είναι υπέρ των φοροαπαλλαγών.

 

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, το επόμενο 20ήμερο θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», ενώ έως την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα «αναρτηθούν» και τα αποτελέσματα των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον νέο κύκλο των προγραμμάτων αυτών. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» είναι ήδη ενεργοποιημένη από τις 20 Δεκεμβρίου 2017.

 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στην πρώτη προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υποβλήθηκαν προς ενίσχυση 496 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,55 δισ. ευρώ.

 

Τα 70 επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ενώ τα υπόλοιπα που απομένουν έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται από τις Περιφέρειες. Διευκρινίζουμε ότι τα επενδυτικά σχέδια άνω των 3.000.000 ευρώ αξιολογούνται από την κεντρική υπηρεσία, ενώ όσα είναι κάτω των 3.000.000 ευρώ «παραμένουν» στις Περιφέρειες που ανήκουν. 

 

Πάντως, από την αξιολόγηση των πρώτων 70 επενδυτικών σχεδίων αίσθηση προκαλεί το «εύρημα» ότι ουδείς έχει αιτηθεί την επιχορήγηση της δημιουργούμενης απασχόλησης, αν και στελέχη του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι τα επενδυτικά σχέδια προβλέπουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Υπογραμμίζεται ότι οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων μπορούν με χρήση του προσωπικού κωδικού τους, μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα υπαγωγής, να ενημερώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλαν. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους σύμφωνα με τα ισχύοντα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, έως την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα προκηρυχθεί και ο δεύτερος κύκλος των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Πέραν όμως των παραπάνω προσκλήσεων, εντός του Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθούν για πρώτη φορά και άλλα δύο, εκ των οκτώ συνολικά, καθεστώτων του ν. 4399/2016. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για μμε» και «Συνέργειες και δικτυώσεις».

 

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στον νέο κύκλο ενισχύσεων του 4399/2016 ανέρχεται στα 750 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα εξ αυτών αφορά ενισχύσεις που θα χορηγηθούν με τη μορφή της φοροαπαλλαγής. 

 

Συγκεκριμένα, από το παραπάνω ποσό, τα 490 εκατ. αφορούν φοροαπαλλαγές και τα υπόλοιπα 260 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επιχορηγήσεις, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

 

Τα νέα καθεστώτα

Πλέον, από τη στιγμή που θα προκηρυχθούν τα καθεστώτα «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για μμε» και «Συνέργειες και δικτυώσεις», θα έχουν ενεργοποιηθεί τα έξι από τα οκτώ προγράμματα του νέου αναπτυξιακού. Θα απομείνουν τα καθεστώτα «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών» και «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια – Αλυσίδες Αξίας».

Το καθεστώς «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για μμε» απευθύνεται σε μμε για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. 

 

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπει είναι τα εξής:

 

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Για τις Ειδικές Κατηγορίες προβλέπει επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

 

Το καθεστώς «Συνέργειες και δικτυώσεις» στοχεύει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα clusters και στη διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Στο καθεστώς μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες. 

 

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπει είναι τα εξής:

 

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

 

Πηγή: www.taxheaven,gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο