Επτά παρεμβάσεις για ταχύτερη είσπραξη φόρων

Επτά παρεμβάσεις για ταχύτερη είσπραξη φόρων

Επτά παρεμβάσεις που στοχεύουν στο να αυξηθεί η εισπραξιμότητα των φόρων μέσω της βελτίωσης της συμμόρφωσης των φορολογούμενων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο κείμενο συμφωνίας κυβέρνησης-θεσμών για την τέταρτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν τόσο με την πλευρά των φορολογούμενων όσο και με την πλευρά της φορολογικής διοίκησης. 

 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Ειδικότερα, προβλέπεται η πραγματοποίηση των εξής παρεμβάσεων:

 

– επιτάχυνση της διαδικασίας προμήθειας λογισμικού με το οποίο θα αυξηθεί ο βαθμός αυτοματοποίησης των κατασχέσεων που πραγματοποιεί η φορολογική διοίκηση σε βάρος όσων δεν εξοφλούν εγκαίρως τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ο τελικός στόχος που έχει τεθεί στο κείμενο του μνημονίου είναι η όλη διαδικασία επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα

 

– καθορισμός ξεκάθαρων κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό φορολογικών οφειλών ως μη εισπράξιμων προκειμένου στη συνέχεια να δοθεί η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να προχωρήσει στην πλήρη διαγραφή τους. Πλήρης διαγραφή δεν προβλέπεται με τη σημερινή νομοθεσία. Η διαγραφή οφειλών θα βοηθήσει τη φορολογική διοίκηση να επικεντρώσει τις προσπάθειες είσπραξης εναντίον φορολογούμενων που μπορούν να πληρώσουν

 

– μελέτη και αξιολόγηση της δυνατότητας να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο ετών πέρα από το οποίο η φορολογική διοίκηση δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσει την είσπραξη φορολογικών οφειλών. Πρόκειται ουσιαστικά για καθορισμό χρονικού ορίου παραγραφής φορολογικών οφειλών (π.χ. 20 έτη). Με το χρονικό όριο παραγραφής οφειλών η φορολογική διοίκηση θα επισπεύδει τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης 

 

– εκπόνηση μελέτης για την παροχή της δυνατότητας στους φορολογούμενους να πληρώνουν όλους τους φόρους σε πολλές δόσεις με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (π.χ. 12 δόσεις)

 

– ετήσια επικαιροποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών που τα στοιχεία τους δίνονται στη δημοσιότητα. Πρόκειται για φορολογούμενους που έχουν βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 150.000 ευρώ. Η επόμενη επικαιροποίηση της λίστας πρέπει να γίνει το αργότερο έως τον Μάρτιο 2019

 

– διερεύνηση της πιθανότητας αλλαγών στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προκειμένου να μπορεί η φορολογική διοίκηση να λάβει με μεγαλύτερη ευκολία μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εναντίον φυσικών προσώπων που είναι συνυπεύθυνα για τις οφειλές νομικών προσώπων

 

– διαρκής δέσμευση του οικονομικού επιτελείου ότι δεν θα προχωρήσει στη χορήγηση νέας ή επέκταση υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής εξόφλησης φορολογικών οφειλών. Επίσης προβλέπεται η άμεση λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εναντίον φορολογούμενων οι οποίοι λόγω μη πληρωμής δόσεων χάνουν ρυθμίσεις που τους έχουν χορηγηθεί. 

 

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο