• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Φόροι και πρόστιμα 919 εκατ. ευρώ από τις τρεις λίστες μεγαλοκαταθετών

Φόροι και πρόστιμα 919 εκατ. ευρώ από τις τρεις λίστες μεγαλοκαταθετών

Ο λογαριασμός της εφορίας για 1.934 υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Στα 919 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά των φόρων και των προστίμων που έχουν καταλογίσει οι φορολογικές αρχές στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής μόλις στο 5% των υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε τρεις λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού. Κατά μέσο όρο σε κάθε υπόθεση που ελέγχθηκε βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 475.200 ευρώ. Με δεδομένο ότι το σύνολο των υποθέσεων που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες λίστες φθάνει τις 38.000 γίνεται αντιληπτό ότι το συνολικό ποσό των εσόδων που θα μπορούσαν να βεβαιωθούν από τον έλεγχο μόλις του 10% των υποθέσεων αυτών φθάνει το 1,8 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με την προβλεφθείσα δημοσιονομική απόδοση του μέτρου της μείωσης του αφορολογήτου.

 

Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία και συμπεράσματα, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι έλεγχοι στις λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού θα μπορούσαν να αποτελέσουν «χρυσωρυχείο» για τα δημόσια ταμεία και τα αποτελέσματά τους θα ήταν δυνατό να διασφαλίσουν την είσπραξη σημαντικού ύψους εσόδων από οικονομικά ισχυρούς Έλληνες πολίτες, προκύπτουν από έγγραφα τα οποία απέστειλαν στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να απαντήσουν σε ερώτηση του βουλευτή του Ποταμιού Γιώργου Αμυρά, σχετικά με την πορεία των συγκεκριμένων ελέγχων.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στα έγγραφα, από τις αρχές του 2014 έως το τέλος Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες κατάφεραν να ολοκληρώσουν φορολογικούς ελέγχους σε 1.934 από τις 38.000 περίπου κύριες υποθέσεις Ελλήνων φορολογουμένων που περιλαμβάνονται στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων εξωτερικού. Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαίωσαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 919.036.158,68 ευρώ, ενώ το ποσό που ήδη εισέπραξαν φθάνει τα 107.306.176,25 ευρώ. 

 

Το ότι το εισπραχθέν ποσό ανέρχεται στο 12% του συνόλου εξηγείται από το γεγονός ότι οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα αποπληρώνονται σε 24 δόσεις.   

 

Βάσει των στοιχείων αυτών, φαίνεται ότι σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση βεβαιώθηκαν κατά μέσο όρο 475.200 ευρώ. Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το σύνολο των υποθέσεων από τις τρεις αυτές λίστες ανέρχεται σε περίπου 38.000, γίνεται αντιληπτό ότι με τον μέσο όρο των βεβαιωθέντων ποσών ανά ελεγχθείσα υπόθεση να παραμένει σταθερός στο επίπεδο των 475.200 ευρώ το συνολικό ύψος των εσόδων που θα μπορούσαν να βεβαιωθούν από τους ελέγχους στο 10% των υποθέσεων υπερβαίνει το 1,8 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με τη δημοσιονομική απόδοση της μείωσης του αφορολόγητου ορίου των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρωιμότερα στοιχεία, μέχρι τις 14 Μαΐου 2017 είχαν ξεκινήσει και στις 3 λίστες 2.251 έλεγχοι και είχαν ολοκληρωθεί 881. Το ποσό των φόρων και των προστίμων που είχε βεβαιωθεί μέχρι τότε ανερχόταν σε 598,18 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που είχε εισπραχθεί έφθανε τα 87,74 εκατ. ευρώ. Το μέσο βεβαιωθέν ποσό ανά υπόθεση έφθανε τα 678.988,40 ευρώ, ενώ το ποσοστό είσπραξης επί των βεβαιωθέντων ήταν 14,66%. 

 

Η μείωση του μέσου βεβαιωθέντος ποσού ανά ολοκληρωθέντα έλεγχο, η οποία διαπιστώνεται από τη σύγκριση των στοιχείων του Δεκεμβρίου και του Μαΐου 2017, μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τους μήνες που μεσολάβησαν εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, με τις οποίες παρασχέθηκε η δυνατότητα και σε φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες λίστες και για τους οποίους είχαν ξεκινήσει οι έλεγχοι να υποβάλουν από μόνοι τους εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και να αποκαλύψουν αποκρυβέντα εισοδήματα με αντιπαροχή τη μη επιβολή ορισμένων προστίμων και τη σημαντική μείωση των πρόσθετων φόρων.

 

Δηλαδή, πολλοί από τους ελέγχους που «ολοκληρώθηκαν» μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 2017 ήταν υποθέσεις οι οποίες περαιώθηκαν με την οικειοθελή υποβολή δηλώσεων από τους ίδιους τους φορολογούμενους και στις οποίες τα συνολικά επιβληθέντα ποσά πρόσθετων φόρων και προστίμων ήταν σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με υποθέσεις που είχαν κλείσει κατόπιν κανονικών ελέγχων.

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων επί των συγκεκριμένων υποθέσεων θα ήταν σαφώς καλύτερα εάν δεν μεσολαβούσαν οι αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες αφενός περιορίστηκε στην πενταετία ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, αφετέρου δεν θεωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες και οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή.

 

Επίσης, οι έλεγχοι των συγκεκριμένων υποθέσεων θα έχουν και συνέχεια δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τον πίνακα, ο έλεγχος έχει ξεκινήσει σε 3.434 υποθέσεις και έχει ολοκληρωθεί σε 1.934 από αυτές, που σημαίνει ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα 1.500 υποθέσεις, οι περισσότερες των οποίων προέρχονται από τη λίστα των εμβασμάτων, η οποία είναι και η πιο πολυάριθμη.

 

Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις και στις τρεις κατηγορίες των λιστών, στις οποίες δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο έλεγχος, που σημαίνει ότι θα υπάρξει συνέχεια, υπό τους περιορισμούς πάντα των αποφάσεων του ΣτΕ.

 

Οι αριθμοί αναλυτικά

 

Λίστα Λαγκάρντ

 

Η λίστα περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 Έλληνες φορολογούμενους με καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα HSBC. Από το 2014 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 701 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν σε 445. Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκε από τους ολοκληρωμένους ελέγχους ανήλθε σε 323,06 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση βεβαιώνονταν φόροι και πρόστιμα ύψους 725.989,81 ευρώ.

 

Συνολικά από όλους τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε υποθέσεις της συγκεκριμένης λίστας έχουν εισπραχθεί μέχρι τις 31/12/2017 φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 44,62 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 13,81% των βεβαιωθέντων.

 

Λίστα Μπόργιανς

 

Περιλαμβάνει στοιχεία για 10.588 περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων με καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και το τέλος Δεκεμβρίου του 2017 ξεκίνησαν να διενεργούνται έλεγχοι σε 333 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν σε 135. Από τους ολοκληρωθέντες ελέγχους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 115,3 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο, σε κάθε ελεγχθείσα υπόθεση έχουν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα ύψους 854.212,23 ευρώ. Συνολικά από όλους τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε υποθέσεις της λίστας Μπόργιανς έχουν εισπραχθεί μέχρι τις 31/12/2017 φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 16,89 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 14,65% των βεβαιωθέντων.

 

Εμβάσματα Εξωτερικού

 

Πρόκειται για έναν τεράστιο κατάλογο με πάνω από 25.000 περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ την περίοδο 2009-2011. Την περίοδο από τις αρχές του 2014 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2017 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 2.400 υποθέσεις, ολοκληρώθηκαν έλεγχοι σε 1.354 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 480,65 εκατ. ευρώ. Σε κάθε υπόθεση καταλογίστηκαν κατά μέσο όρο ποσά φόρων και προστίμων ύψους 354.990,68 ευρώ.

 

Από το σύνολο των βεβαιωθέντων ποσών είχαν εισπραχθεί μέχρι τις 31/12/2017 τα 45,78 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 9,5%.  

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο