Όλα τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ

Όλα τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ

Άλλο ένα πρόγραμμα μπαίνει από σήμερα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον ΟΑΕΔ

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 

Άλλο ένα πρόγραμμα μπαίνει από σήμερα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για εκείνο που αφορά την πρώτη πρόσληψη μισθωτού από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών. Όμως δεν είναι το μόνο που οι ενδιαφερόμενοι, επιχειρήσεις ή άνεργοι, έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων. Συνολικά, μαζί με το καινούργιο, ανέρχονται στα δέκα, τα ανοιχτά προγράμματα του Οργανισμού για τα οποία μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις.Ας δούμε αναλυτικά, ποια είναι τα υπόλοιπα εννέα προγράμματα:

 

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, καθώς και των πανελλήνιων οργανώσεων του ΣΕΤΕ. Πρόκειται για το πιο παλιό ανοιχτό πρόγραμμα, καθώς βρίσκεται σε ισχύ από τις 16 Ιουλίου 2014! Η επιχορήγηση κυμαίνεται, ανάλογα με την ηλικία του ανέργου, από 22 έως 25 ευρώ την ημέρα και η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 39 μήνες.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν σε αυτό οφείλουν να καταβάλλουν στον σπουδαστή κάθε μήνα το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλλαν.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Το πρόγραμμα «τρέχει» από τις 23 Φεβρουαρίου 2017. Η επιχορήγηση ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών. Πρόκειται για παράλληλο πρόγραμμα με το αμέσως προηγούμενο, άρα ισχύουν τα ανωτέρω.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας». Το πρόγραμμα βρίσκεται εν ισχύ από τις 23 Μαρτίου 2017. Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνια ανέργων. Προϋπόθεση να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις είναι 12άμηνης διάρκειας.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Σεπτεμβρίου 2017. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ το μήνα.

 

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου 2017. Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

 

Το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση και οι υπόλοιποι 6 μήνες στο διάστημα κατά το οποίο δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της χωρίς επιχορήγηση.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 και η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως 36 μήνες. Το ποσό της ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως 700 ευρώ για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και έως 350 ευρώ για εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου 2017. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και κυμαίνεται από 15-22 ευρώ την ημέρα, ανάλογα με το είδος του ανέργου

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο