• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Τράπεζες: Πώς ανοίγουν την αγορά στα κόκκινα δάνεια

Τράπεζες: Πώς ανοίγουν την αγορά στα κόκκινα δάνεια

Βγάζουν στο σφυρί «κόκκινα» δάνεια, ονομαστικής αξίας υψηλότερης των 4 δισ. ευρώ. Γιατί προηγούνται τα καταγγελμένα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Δημιουργείται κρίσιμη μάζα στη δευτερογενή αγορά διαχείρισης.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Τα πρώτα βήματα για την ουσιαστική δημιουργία δευτερογενούς αγοράς διαχείρισης «κόκκινων» δανείων κάνουν οι τράπεζες, προχωρώντας ή δρομολογώντας πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονομαστικής αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ.

 

Μετά τη Eurobank, η οποία ολοκληρώνει τον διαγωνισμό πώλησης χαρτοφυλακίου καταγγελμένων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, αρχικού κεφαλαίου 1,52 δισ. ευρώ (σ.σ. η διαδικασία βρίσκεται στην κατάθεση βελτιωτικών προσφορών), τη σκυτάλη ετοιμάζονται να πάρουν Πειραιώς, Alpha Bank ΑΛΦΑ -6,40% και Εθνική.

 

Αlpha Βank και Εθνική θα βγάλουν προς πώληση δάνεια αντίστοιχων χαρακτηριστικών με το «πακέτο» της Eurobank. Θα είναι, δηλαδή, καταγγελμένες απαιτήσεις, χωρίς εξασφαλίσεις, σημαντικό μέρος των οποίων έχει διαγραφεί λογιστικά, ενώ για το υπόλοιπο έχουν σχηματισθεί υψηλές προβλέψεις.

 

Η Εθνική αναμένεται να ξεκινήσει τον σχετικό διαγωνισμό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει καταναλωτικά και επαγγελματικά δάνεια, ενώ το ύψος του θα ξεπερνά, σε ονομαστική αξία, το 1 δισ. ευρώ. Προεργασία για πώληση χαρτοφυλακίου με αντίστοιχα χαρακτηριστικά ολοκληρώνει η Alpha.

 

Στην Πειραιώς, πιο προχωρημένη είναι η προεργασία για πώληση χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με εξασφαλίσεις επί εμπορικών και τουριστικών ακινήτων καθώς και ακίνητα τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της τράπεζας, ως αποτέλεσμα οριστικής διευθέτησης, μέσω πλειστηριασμού ή ρύθμισης ανταλλαγής. Η ονομαστική αξία των προς πώληση απαιτήσεων ξεπερνά ελαφρώς το 1,4 δισ.

 

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, έχουν υπογραφεί συμβάσεις εμπιστευτικότητας και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές αναμένουν το συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για το project AMOEBA. Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η UBS.

 

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πώληση χαρτοφυλακίου εμπορικών και ξενοδοχειακών ακινήτων και υπάρχουν προσδοκίες ότι η τράπεζα θα μπορούσε να επιτύχει τίμημα της τάξης του 30% επί της ονομαστικής του αξίας, με δεδομένα την καλή πορεία του τουρισμού και τις ενδείξεις δειλής ανάκαμψης της ζήτησης για καλά εμπορικά ακίνητα.

 

Η Πειραιώς θα βγάλει επίσης προς πώληση και χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.

 

Oι τράπεζες καλούνται να εμφανίσουν, τους επόμενους τέσσερις με επτά μήνες, μείωση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπουν οι στόχοι που έχουν κατατεθεί στον SSM. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να τρέξουν ταχύτερα πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

 

Τα «πωλητήρια» ξεκινούν από τα καταγγελμένα δάνεια, αφενός, επειδή οι τράπεζες δεν πρόκειται να γράψουν ζημία, μια και έχουν ήδη διαγράψει μεγάλο μέρος της απαίτησης, ενώ για το υπόλοιπο έχουν σχηματίσει ιδιαίτερα υψηλές προβλέψεις, αφετέρου, για να παράσχουν κρίσιμη μάζα στη δευτερογενή αγορά «κόκκινων» δανείων, που σήμερα υπολειτουργεί.

 

Οι εταιρείες διαχείρισης (servicers) που έχουν αδειοδοτηθεί ή πρόκειται να αδειοδοτηθούν και ειδικεύονται στα δάνεια λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά, πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών) θα αναλάβουν να διαχειριστούν τα προς πώληση καταγγελμένα δάνεια, μαζί με τα καθυστερούμενα άνω των 90 ημερών, τη διαχείριση των οποίων τους αναθέτουν οι τράπεζες (π.χ. Αlpha Βank-Cepal, Eurobank-Eurobank FPS).

 

Η απόκτηση κρίσιμου μεγέθους στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια αποτελεί μείζον θέμα για τη νεοπαγή αγορά αλλά και για τις τράπεζες.

 

Οι μεν servicers, αποκτώντας μέγεθος στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, θα στελεχωθούν καλύτερα, εξέλιξη που θα επιτρέψει την προσφορά όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένων λύσεων για τους δανειολήπτες, οι δε τράπεζες θα μπορούν ευκολότερα ή/και σε καλύτερες αποτιμήσεις να πωλούν χαρτοφυλάκια απαιτήσεων, τα επόμενα χρόνια.

 

Επιπρόσθετα, με τις πωλήσεις και την έναρξη διαχείρισης των δανείων από τρίτους θα γίνει σταδιακά αντιληπτό στους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες ότι το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί, γκρεμίζοντας τον μύθο της ατιμωρησίας για όσους διαθέτουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες, αλλά δεν το κάνουν.

 

 

Πηγή: www.euro2day.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο