• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ανάσα στις τράπεζες από το αποτέλεσμα του stress test – Παραμένουν επαρκείς κεφαλαιακά

Ανάσα στις τράπεζες από το αποτέλεσμα του stress test – Παραμένουν επαρκείς κεφαλαιακά

Ένας κύκλος με μεγάλη πίεση για τις τράπεζες έκλεισε σήμερα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Από τη διαδικασία, οι ελληνικές τράπεζες αναδεικνύονται χωρίς άμεσες ανάγκες πρόσθετων κεφαλαίων, καθώς διατηρούν ελάχιστους δείκτες κύριων εποπτικών κεφαλαίων στο δυσμενές σενάριο, από 5,90% μέχρι 9,69%. Πρόκειται για μέση μείωση κεφαλαίου 9 ποσοστιαίων μονάδων που αντιστοιχούν σε κεφάλαια 15,5 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή δεν οδήγησε σε κεφαλαιακά ελλείμματα, καθώς οι ελληνικές τράπεζες μπήκαν στη διαδικασία των stress tests με πολύ υψηλούς δείκτες CET 1, οι οποίοι λειτούργησαν ως άνετο “μαξιλάρι” ασφαλείας στην απομείωση κεφαλαίων που θα επέφερε το δυσμενές σενάριο.

 

Ειδικότερα, η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Κατόπιν αυτού, ο εκτιμώμενος δείκτης CET 1 το 2020, υπό το δυσμενές σενάριο, διαμορφώνεται σε 9,69% για την Alpha Bank, 6,75% για τη Eurobank, 6,92% για την Εθνική και 5,90% για την Πειραιώς. Στο βασικό σενάριο, οι δείκτες διαμορφώνονται αντιστοίχως στο 20,37% για την Alpha Bank, 16,56% για τη Eurobank, 15,99% για την Εθνική και 14,52% για την Πειραιώς.

 

Όπως είχε επισημάνει το Capital.gr, το stress test στις ελληνικές τράπεζες δεν έθετε ελάχιστο όριο επιτυχίας ή αποτυχίας και τα αποτελέσματά του πρόκειται να “ενσωματωθούν” στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του ελέγχου SREP που διενεργούν στις τράπεζες οι εποπτικές αρχές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η όποια απόφαση για ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης θα ληφθεί κατά περίπτωση, αφού αξιολογηθεί η κατάσταση κάθε τράπεζας με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης και τυχόν άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με μια συνολική προσέγγιση.

 

Ειδικότερα, οι εποπτικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του stress test στη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Το βασικό επίκεντρο της τρέχουσας άσκησης προσομοίωσης ήταν κυρίως να επικαιροποιηθεί η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σύμφωνα με ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο. Δηλαδή, το stress test είχε ως σκοπό να αξιολογηθούν οι ευπάθειες και να γίνουν κατανοητές οι επιδράσεις που ασκεί στις τράπεζες η υπόθεση για δυσμενή οικονομική δυναμική και όχι να εντοπιστούν τυχόν υστερήσεις κεφαλαίου και να απαιτηθεί η άμεση λήψη μέτρων ανακεφαλαιοποίησης.

 

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από το Εποπτικό Συμβούλιο για ενδεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση, θα ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες. Τυχόν ανακεφαλαιοποίηση θα αποφασιστεί κατά περίπτωση και προς τον σκοπό αυτό θα ληφθούν επίσης υπόψη τα αποτελέσματα του stress test σε συνδυασμό με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με μια συνολική προσέγγιση.

 

Οι άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, παραμέτρους, αξιολογήσεις και στοιχεία συγκεκριμένα για κάθε τράπεζα, όπως το προφίλ κινδύνου, τα ευρήματα πιθανών επιθεωρήσεων (π.χ. επιτόπιες επιθεωρήσεις ή σχέδια βιωσιμότητας), τις ουσιώδεις αλλαγές που προέκυψαν μετά την καταληκτική ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τους σκοπούς της άσκησης και τα μέτρα που έλαβε στο μεταξύ η τράπεζα για τον περιορισμό των κινδύνων. Εν ολίγοις, διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εργαλείων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν κατά περίπτωση.

 

Αν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν προκύπτει ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση, τότε τα αποτελέσματα του stress test θα ληφθούν υπόψη στον ορισμό εποπτικών μέτρων και, ιδίως, θα χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι για τον καθορισμό των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Guidance – P2G), που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη SREP.

 

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο