• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Αύξηση των εσόδων κατά 1,5 δισ. ευρώ θα φέρουν τα ηλεκτρονικά βιβλία

Αύξηση των εσόδων κατά 1,5 δισ. ευρώ θα φέρουν τα ηλεκτρονικά βιβλία

Επιπλέον έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ μπορούν να εισπραχθούν το επόμενο έτος με την πλήρη εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφορία.

 

Ανώτατο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου σημειώνει ταυτόχρονα ότι μπορούν να εξοικονομηθούν επίσης έως και 2 δισ. ευρώ σταδιακά, από την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο των δημοσίων δαπανών μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που σχεδιάζεται. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών και τη μονιμοποίηση μέτρων όπως της πλήρης κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης.

 

Συγκεκριμένα, τονίζει το στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ότι από τη βελτίωση της συμμόρφωση μπορούν να εισπραχθούν περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ από την άμεση φορολογία περίπου 500 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν στο φως εισοδήματα που μέχρι σήμερα βρίσκονται εκτός φορολογίας. Σημειώνει παράλληλα ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θα συμβάλλουν στον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων πιστωτικών ΦΠΑ.

 
 

Είναι ενδεικτικό ότι οι Ιταλοί ζήτησαν την παράταση του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι τα τέλη του 2024 (αποτελεί παρέκκλιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας) καθώς η νέα διαδικασία που ακολουθείται έχει συμβάλει σημαντικά στη φορολογική συμμόρφωση με έσοδα άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν εταιρείες που εμπλέκονται σε μηχανισμούς ενδοκοινοτικής απάτης μέσω των οποίων διαπράχθηκαν απάτες μεταξύ των τελευταίων μηνών του 2019 και του 2020, βάσει των ροών τιμολόγησης για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό το ιταλικό Δημόσιο έχει καταφέρει να περιορίσει τη φοροδιαφυγή που συντελείται προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις μειώνοντας σημαντικά το κόστος αλλά και τις ανθρωποώρες για μία σειρά θεμάτων που άπτονται της φορολογίας. Συγκεκριμένα η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση οδήγησε σε προσυμπληρωμένες καταστάσεις αγορών και πωλήσεων, προσυμπληρωμένες ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ και προσυμπληρωμένα έντυπα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων προς καταβολή, συμψηφισμό ή διεκδικούμενη επιστροφή. Επίσης η ηλεκτρονική τιμολόγηση επέτρεψε την κατάργηση ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως είναι η αναφορά των στοιχείων των τιμολογίων για τις εγχώριες συναλλαγές, η υποβολή των δηλώσεων Intrastat για τις αγορές, η υποχρέωση παροχής λεπτομερών στοιχείων για τις συμβάσεις που συνάπτονται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, απλής μίσθωσης και ενοικίασης-μίσθωσης.

Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, MyDATA, οδηγεί στην κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών καθώς όλα τα δεδομένα των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ σε πρώτο χρόνο αυτόματα. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί και διαβιβάζουν δεδομένα επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του επιχειρείν, κάθε μεγέθους και αντικειμένου. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα, επιχειρήσεις από περισσότερους από 500 επαγγελματικούς κλάδους είναι εγγεγραμμένες και κάνουν χρήση της πλατφόρμας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται καθημερινά. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν ήδη εκδοθεί και διαβιβαστεί στο MyDATA, περισσότερα από 100 εκατομμύρια τιμολόγια και αποδείξεις, που αντιστοιχούν σε τζίρο 45 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ με βάση τα δεδομένα του myDATA. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα η εφορία θα γνωρίζει επ’ ακριβώς τι πρέπει να εισπράξει από ΦΠΑ κάθε μήνα, ενώ θα περιορισθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των τιμολογίων από πολλές επιχειρήσεις.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις αφορά και τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων. Όσοι επιλέξουν, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων περιορίζεται κατά δύο έτη ή ένα έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Εξοικονόμηση πόρων

Εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να φθάσουν ακόμα και στα δύο δισ. ευρώ θα προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιτρέψει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να μπορεί σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζει την ακριβή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους. Επίσης, θα γνωρίζει τις προμήθειες των φορέων και της κεντρικής διοίκησης, τους συναλλασσόμενους και το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων και προμηθειών. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μπει ένα τέλος στην κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και ταυτόχρονα να μη δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει ζητήσει από όλους τους φορείς αλλά και από τα υπουργεία να προχωρήσουν σε πλήρη απογραφή του εξοπλισμού των συμβάσεων που υπάρχουν και τρέχουν τη στιγμή της απογραφής, των παραγγελιών που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

 

Τα οφέλη της νέας πλατφόρμας:

  • Καταγραφή όλων των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης,
  • Επίσπευση των πληρωμών της Κεντρικής Διοίκησης,
  • Ορθή και άμεση εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,

Η νέα πλατφόρμα δημοσιονομικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει:

1. Τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών. Επίσης, θα υποστηρίζεται η εισαγωγή, αποθήκευση και παρακολούθηση όλων των χρηματοοικονομικών παραστατικών που πρέπει να παρέχονται από τους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι κ.λπ.) και θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αποθήκες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μητρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία των προμηθειών θα υποστηρίζεται από σύστημα κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης των αγαθών και υπηρεσιών.

2. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του “Κέντρου Διαλειτουργικότητας”, με όλα τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.

 

Πηγή:  https://www.capital.gr/tax/3599758/auxisi-ton-esodon-kata-1-5-dis-euro-tha-feroun-ta-ilektronika-biblia

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο