Για ποιους έρχονται εντολές φορολογικών ελέγχων

Για ποιους έρχονται εντολές φορολογικών ελέγχων

Ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και σε φορολογουμένους και επιχειρήσεις κάθε εισοδηματικής κατηγορίας και μεγέθους, έχει προγραμματίσει για φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Πρόκειται να ελεγχθούν περισσότεροι από 200.000 φορολογούμενοι, σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα και να επιτευχθούν, έτσι, οι εισπρακτικοί στόχοι του Προϋπολογισμού.

 

Στη στοχοθεσία της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι θα μπουν στα κρατικά ταμεία περισσότερα από 51 δισεκατομμύρια ευρώ φόροι, τακτικοί αλλά και πρόστιμα και προσαυξήσεις για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, η απενεργοποίηση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου στο πλαίσιο ελέγχων για κλοπή ΦΠΑ, οι έλεγχοι για έκδοση αποδείξεων στην αγορά και οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι μόνο μερικές κατηγορίες ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2018.

 

Ειδικότερα, εντός του έτους πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ:

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου. Το Κέντρο προχωρά σε ελέγχους φυσικών προσώπων με ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ ή ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το ΚΕΦΟΜΕΠ αφορούν κατά κύριο λόγο τη λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Μια πολύ συνηθισμένη πρακτική ελέγχου είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχομένου και η σύγκριση των καθαρών εισροών με το εισόδημα που δήλωσε ο φορολογούμενος. Αν το δεύτερο είναι μικρότερο από το πρώτο, τότε αυτή η διαφορά χαρακτηρίζεται ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και επιβάλλονται πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις. Χρησιμοποιούνται, επίσης, και οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου, όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα του ελεγχομένου συγκρίνονται με το εισόδημα που προκύπτει από υπολογισμούς όπως των δαπανών του φορολογουμένου σε μετρητά ή της αύξησης της καθαρής θέσης του. Από τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει το ΚΕΦΟΜΕΠ προσδοκάται η βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ και η εισπραξιμότητα αυτών να φτάσει στο 20% εντός του έτους.

 

– Έλεγχος τουλάχιστον 450 επιχειρήσεων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ). Πρόκειται για τακτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην επαλήθευση των επαγγελματικών δαπανών που έχουν δηλώσει. Όπου διαπιστωθούν λογιστικές διαφορές, θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Από τους ελέγχους του ΚΕΜΕΕΠ θα πρέπει, σύμφωνα με τη στοχοθεσία, να βεβαιωθούν τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, από τα οποία τουλάχιστον τα 280 εκατ. θα πρέπει να εισπραχθούν εντός του έτους.

 

– Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS. Το ΚΕΜΕΕΠ θα προχωρήσει σε ελέγχους που αφορούν τον εντοπισμό ενδοομιλικών συναλλαγών οι οποίες επέτρεψαν τη μεταφορά κερδών σε χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, καθώς και την τεχνητή συμπίεση καθαρών κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές όπως η παροχή δανείων από τη μια επιχείρηση του ίδιου ομίλου στην άλλη.

 

-Τουλάχιστον 1.250 έλεγχοι από τις εφορίες Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ). Προσδοκάται η βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ από ελέγχους των ΦΑΕ. Και οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως την επαλήθευση των επαγγελματικών δαπανών που έχουν δηλώσει οι Ανώνυμες Εταιρείες.

 

– Τουλάχιστον 1.100 έλεγχοι επιστροφής φόρων από τις ΦΑΕ.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Εφορίες (ΔΟΥ). Οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματός τους. Από τους ελέγχους των ΔΟΥ υπάρχει στόχος για βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ φέτος.

 

– Υλοποίηση τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις ΔΟΥ.

 

– 1.070 έλεγχοι  κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013. Αφορά την απόδοση του ΕΝΦΙΑ στο Δημόσιο για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ. Πρόκειται για τους γνωστούς ελέγχους έκδοσης αποδείξεων.

 

– Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των ΔΟΥ.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα,τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

 

– Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών).

 

-Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 ΑΦΜ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις ΥΕΔΔΕ με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

 

– Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 55.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης (εκτός των ελέγχων δίωξης που διενεργούν οι ΚΟΕ).

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 17.500 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, με διαπίστωση τουλάχιστον 1.750 παραβάσεων στους ελέγχους αυτούς.

 

– Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

 

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο