• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ολα τα προγράμματα που τρέχουν στον ΟΑΕΔ

Ολα τα προγράμματα που τρέχουν στον ΟΑΕΔ

Εντεκα προγράμματα για ευκαιρίες απασχόλησης σε χιλιάδες άνεργους εγγεγραμμένους στον Οργανισμό. Ποια παραμένουν ανοικτά εδώ και χρόνια. Ποια λήγουν άμεσα. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Από μερικές εβδομάδες έως και πάνω από τρία χρόνια παραμένουν ανοικτά συνολικά 11 προγράμματα για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ. Απευθύνονται σε άνεργους, κυρίως μακροχρόνια, άνω των 50 ετών αλλά και σε νέους, καθώς και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Ο χρόνος που απαιτείται για να καλυφθούν, κρίνουν στην πράξη την αποτελεσματικότητά τους.

 

1. Την Παρασκευή 23-03-2018 στις 12 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχείων. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.

 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης, έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ και είναι εποχικές. Έχουν διακόψει δηλαδή τη συνεχόμενη λειτουργία τους τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την πενταετία 2012-2016.

 

Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, δηλαδή κατά την 1η-11-2017. Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται την 31η-10-2017, την προηγούμενη δηλαδή ημέρα της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (η οποία είναι η 1η-11-2017), καθώς σκοπός του προγράμματος είναι η επιμήκυνση της απασχόλησής τους.

 

2. Από τα μέσα Ιανουαρίου τρέχει το πρόγραμμα για την επιδότηση της «πρώτης πρόσληψης», με στόχο να επιβραδυνθεί ο ρυθμός του brain drain, της διαφυγής «εγκεφάλων» στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα στηρίζεται και η νεανική επιχειρηματικότητα. Αφορά τουλάχιστον 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν ώστε να προσληφθούν ως «οι πρώτοι εργαζόμενοι» νέων επιχειρηματιών έως 35 ετών. Έτσι οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι θα κάνουν το πρώτο βήμα τους προς την επιχειρηματικότητα σε ασφαλές περιβάλλον. Προβλέπεται η επιδότηση του 50% του μικτού μισθού μέχρι και το όριο των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση διαρκεί για 18 μήνες αν ο άνεργος είναι κάτω από 29 ετών και 12 μήνες αν είναι πάνω από 30 ετών.

 

3. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα «άνοιξε» στις 21 Νοεμβρίου και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

 

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 15 ευρώ για ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, 22 ευρώ για ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η συνολική διάρκειά της είναι 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό 3 επιπλέον μήνες, χωρίς επιχορήγηση, ενώ για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχη δέσμευση.

 

4. Από τις 21 Σεπτεμβρίου παραμένει ανοικτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων. Οι 2.000 θέσεις είναι πλήρους και μερικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Επιχορηγείται η απασχόληση αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης, ήτοι σύνολο 36 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 350 ευρώ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

 

5. Ανοικτό παραμένει ακόμη, αν και πολυδιαφημίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με «μπλοκάκι». Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

 

Βάσει των προδιαγραφών του προγράμματος, η επιχείρηση επιδοτείται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας), με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα της επιχορήγησης και οι υπόλοιποι 6 μήνες στο διάστημα της δέσμευσης.

 

6. Από τον περασμένο Σεπτέμβρη «τρέχει» και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών Δημοσίου, Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, 55-67 ετών. Δικαιούχοι ήταν αρχικά μόνο επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και ειδικότερα επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Με τροποποιητική απόφαση του ΟΑΕΔ, στους ωφελούμενους πλέον εντάσσεται και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όπως και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

 

7. Περισσότερους από 12 μήνες είναι ανοικτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και όσοι λαμβάνουν επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, τα οποία μετατρέπονται σε «επιταγή επανένταξης».

 

Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 5µηνης διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης.

 

8. Από τον Φλεβάρη του 2017 «τρέχει» πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών. Για την πρόσληψη 50άρηδων μακροχρόνια ανέργων (ανεργία άνω των 12 µηνών) η επιχορήγηση είναι 12 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους.

 

Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν ισχύει η δέσµευση. Για την πρόσληψη ανέργων με διάρκεια ανεργίας 6-12 µήνες η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 µήνες χωρίς επέκταση. Το ύψος της ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου.

 

9. Εδώ και 13 μήνες είναι ανοικτό και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, με ανεργία άνω των τριών µηνών γενικώς. Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η επιχορήγηση διαρκεί 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για 9 µήνες.

 

Σε περίπτωση επέκτασης του προγράµµατος, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Για την πρόσληψη ανέργων με ανεργία 3-12 μήνες, η επιχορήγηση είναι 9 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, για 3 επιπλέον µήνες.

 

10. Ανοιχτό είναι το πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Οι ενδιαφερόμενοι εργοδοτικοί φορείς πρέπει να απευθύνονται στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και να υποβάλλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή. Δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.

 

11. Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα του 2014 για την «ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε.». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ. 

Πηγή: www.euro2day.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο