• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοιχτά για ανέργους και δέχονται αιτήσεις

Ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοιχτά για ανέργους και δέχονται αιτήσεις

Έντεκα προγράμματα παραμένουν ανοιχτά στον ΟΑΕΔ και περιμένουν αιτήσεις για επιδότηση μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες από την προκήρυξη θέσεις.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Αυτή την στιγμή παραμένουν κενές χιλιάδες από τις 112.000 θέσεις που επιδοτούνται με κονδύλια του ΟΑΕΔ στα πλαίσια των εν λόγω 11 προγραμμάτων. Ορισμένα παραμένουν ανοιχτά δυο χρόνια, άλλα μόνο μερικούς μήνες. Η παλέτα περιλαμβάνει από προγράμματα με ιδιαίτερα ευνοικούς όρους για μακροχρόνια άνεργους 50άρηδες μέχρι το πρόγραμμα της «πρώτης πρόσληψης» που απευθύνεται σε 30άρηδες αλλά και διατήρησης θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία. Το «Έθνος – Εργασία» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που ακόμη τρέχουν και συνιστούν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για μικρότερους και μεγαλύτερους.

 

-«Πρώτη Πρόσληψη». Το καινοτόμο πρόγραμμα της «Πρώτης Πρόσληψης», που στοχεύει στην ανάσχεση του brain drain αφορά κατ αρχήν 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν ώστε να προσληφθούν ως «οι πρώτοι εργαζόμενοι» νέων επιχειρηματιών έως 35 ετών. Έτσι οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι θα κάνουν το πρώτο βήμα τους προς την επιχειρηματικότητα σε ασφαλές περιβάλλον. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα που τρέχει ήδη από τις 16 Γενάρη, δίνει την ευκαιρία σε κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα προσλαμβάνοντας τον πρώτο του μισθωτό. Προβλέπεται η επιδότηση του 50% του μικτού μισθού μέχρι και το όριο των 500 ευρώ το μήνα. Η επιδότηση διαρκεί για 18 μήνες αν ο άνεργος είναι κάτω από 29 ετών και 12 μήνες αν είναι πάνω από 30 ετών. Πριμοδοτείται δηλαδή η πρόσληψη νέων σε μια προσπάθεια να χτυπηθεί η ανεργία των νέων. Ωφελούμενοι είναι ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό, επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό (δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδρυτικά μέλη) και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

 

-Την μεθεπόμενη Παρασκευή 23-03-2018 και ώρα 12 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), για το πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχείων, με σκοπό τη διατήρηση θέσεων εργασίας τη χειμερινή περίοδο 2017-2018. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, έχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης, έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ και είναι εποχικές. Έχουν διακόψει δηλαδή τη συνεχόμενη λειτουργία τους την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την πενταετία 2012-2016. Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, δηλαδή κατά την 1η – 11 – 2017. Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται την 31η – 10 – 2017, την προηγούμενη δηλαδή ημέρα της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (η οποία είναι η 1η -11-2017), καθώς σκοπός του προγράμματος είναι η επιμήκυνση της απασχόλησης τους.

 

-Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Το πρόγραμμα «άνοιξε» στις 21 Νοεμβρίου και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Ωφελούμενοι είναι:

 

α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες

 

β) μακροχρόνια άνεργοι

 

γ) δικαιούχοι ΚΕΑ.

 

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 15 ευρώ για ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, 22 ευρώ για ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η συνολική διάρκεια της είναι 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό 3 επιπλέον μήνες, χωρίς επιχορήγηση, ενώ οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ δεν υποχρεούνται σε δέσμευση.4Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων. Το πρόγραμμα άνοιξε στις 21 Σεπτεμβρίου και παραμένει ανοικτό για υποβολή αιτήσεων. Οι 2.000 θέσεις είναι πλήρους και μερικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού. Επιχορηγείται η απασχόληση αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους 12 συν άλλους 12 μήνες, δηλαδή σύνολο 36 μήνες. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 350 ευρώ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

 

– Σε τροχιά βρίσκεται ακόμη και το μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με «μπλοκάκι». Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση «κερδίζει» τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας), με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα της επιχορήγησης και οι υπόλοιποι 6 μήνες στο διάστημα της δέσμευσης.

-.Από τον περασμένο Σεπτέμβρη «τρέχει» και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών Δημοσίου, Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, 55-67 ετών. Δικαιούχοι ήταν αρχικά μόνο επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και ειδικότερα επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Με τροποποιητική απόφαση του ΟΑΕΔ στους ωφελούμενους πλέον εντάσσεται και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όπως και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

 

-. Εδώ και ένα χρόνο είναι ενεργό και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». ∆ικαιούχοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόµατος µακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι µετατρέπουν το επίδοµα ανεργίας σε «επιταγή επανένταξης». Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς, που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 5µηνης διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης

 

– Από τον Φλεβάρη του 2017 «τρέχει» πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση άνω των 50 ετών. Για την πρόσληψη 50άρηδων μακροχρόνια ανέργων (ανεργία άνω των 12 µηνών) η επιχορήγηση είναι 12 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9. Σε περίπτωση επέκτασης η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσµευση. Για την πρόσληψη ανέργων με διάρκεια ανεργίας 6-12 µήνες η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 µήνες χωρίς επέκταση. Το ύψος της ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου. Σε αυτό περιλαµβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζηµιώσεις των δώρων, µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ µηνιαίως.

 

-.Τον Φλεβάρη του 2017 «άνοιξε» και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, με ανεργία άνω των τριών µηνών γενικώς. Για την πρόσληψη µακροχρόνια η επιχορήγηση διαρκεί 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράµµατος η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Για την πρόσληψη ανέργων με ανεργία 3-12 μήνες, η επιχορήγηση είναι 9 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση για 3 επιπλέον µήνες.

 

-Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Με όχημα το πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο, να δέχονται σπουδαστές για πρακτική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι εργοδοτικοί φορείς πρέπει να απευθύνονται στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και να υποβάλλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή. Δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ. Πρέπει όμως να προσκομιστεί πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών όπου αναφέρεται ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12 ασφαλιστική κλάση για 1%. Ο εργοδότης καταβάλλει κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 523,5€ το μήνα για άτομα άνω των 25 ετών (26,18€ πλήρες ημερομίσθιο) και 456,5€ για άτομα κάτω των 25 ετών (22,82€ πλήρες ημερομίσθιο). Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν, δηλαδή θα λάβουν 261,75€ για υπαλλήλους άνω των 25 ετών και 228,25€ για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.

 

-Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα του 2014 για την «ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε.». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. ο Σ.Ε.Β., ο Σ.Ε.Τ.Ε. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για όσους έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προηγείται της αίτησης. Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι και η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 22 € την ημέρα για 25 ημέρες το μήνα (για άτομα κάτω των 25 ετών), ενώ για ωφελούμενους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 25€ την ημέρα. Η συνολική διάρκεια ορίζεται στους 39 μήνες εκ των οποίων οι 36 αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

 

 

Πηγή: www.enikonomia.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο