Τα «ψιλά γράμματα» της ρυθμιστικής εγκυκλίου για τα τουριστικά σκάφη

Τα «ψιλά γράμματα» της ρυθμιστικής εγκυκλίου για τα τουριστικά σκάφη

Ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση των διατάξεων του με τις διατάξεις των άρθρων 94, 99 και 136 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) καθώς και την αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τρίτου εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων της οποίας προΐσταται ο Χρήστος Λαμπριανίδης.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

-Ο κυβερνήτης σε επαγγελματικά που εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο, τον προσλαμβάνει ο εκναυλωτής δηλαδή ο πλοιοκτήτης και όχι οι πελάτες όπως γινόταν έως τώρα.

 

– Για σκάφη πάνω από 12 άτομα επιτρέπεται να εκναυλώνονται ΜΟΝΟ όταν υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα. 

Ημερήσιος ναύλος είναι μόνο 12 ώρες από τις 08.00-20.00. Ένα πλοίο μπορεί να πάρει  όσα άτομα τους εγκρίνει ο Νηογνώμονας. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί ο αριθμός των επιβατών γιατί δεν θεωρείται χώρος ενδιαίτησης το κατάστρωμα, παρά μόνο τα σαλόνια και οι κλίνες του πλοίου. Επίσης, θα γίνεται ένας ναύλος την ημέρα.

 

Βάζει απόπλου και κατάπλου στα άνευ πληρώματος σκάφη αναψυχής-bare boat, μήκους έως 24 μέτρα.  Υποχρεώνονται πλέον να έχουν λίστα επιβατών κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνει στο λιμεναρχείο ο κυβερνήτης-skipper ενώ μέχρι σήμερα απέπλεαν χωρίς άδεια.  

 

Δίνεται χρονικό περιθώριο έως  τις 31 Οκτωβρίου 2018 ώστε να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες από το Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων στους Νηογνώμονες όπως είχε ανακοινώσει  ο πρωθυπουργός μετά του ναυάγιου του δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη τον περασμένο Σεπτέμβριο.  

 

lamprianidis

 

Ο γγ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαμπριανίδης

 

Πιο συγκεκριμένα, με την ερμηνευτική εγκύκλιο δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για:

 

1.Την έννοια της διακυβέρνησης επαγγελματικών και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και την έννοια του όρου «Κυβερνήτης». Ειδικότερα, με τον εννοιολογικό όρο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης εννοείται το άτομο που διαθέτει την αποδεδειγμένη ναυτική ικανότητα να διακυβερνά πλοίο ανάλογης κατηγορίας και όχι απαραίτητα ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης που διαθέτει κατάλληλο πιστοποιητικό κατά τους όρους της stcw 1978. 

2. Τα στοιχεία τα οποία απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται στο πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης  ή στο πιστοποιητικό Ασφαλείας προκειμένου ένα πλοίο αναψυχής να χαρακτηρισθεί επαγγελματικό.

3. Τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του αριθμού των επιβατών των επαγγελματικών και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής καθώς και για τους χώρους ενδιαίτησης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτό.

4. Την διάρκεια της ναύλωσης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 ώρες.

5. Την συμμόρφωση πλοίων υπό άλλη σημαία πλην της Ελληνικής, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αφορούν πλοία με ελληνική σημαία.

6. Τούς όρους με βάση τους οποίους γίνεται η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.

7. Την σύνταξη των ναυλοσυμφώνων και την τήρηση καταστάσεων επιβαινόντων στην οποίες πρέπει να αναγράφεται κάθε μεταβολή.

8. Στην απαγόρευση της διαφήμισης σε οποιαδήποτε χώρα, της εκμετάλλευσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα με σύμβαση ολικής ναύλωσης ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου.

9. Την κατάργηση του δικαιώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά υπό ολική ναύλωση.

10. Την δραστηριοποίηση στην Ελλάδα πλοίων που έχουν χαρακτηρισθεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

11. Τις προϋποθέσεις διενέργειας κατ’ εξαίρεση ταξιδιών των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων.

12. Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)που επιβάλλεται για την παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια.

 

Πηγή: www.newmoney.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο