Ποιες οργανωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις έρχονται στην Εφορία

Ποιες οργανωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις έρχονται στην Εφορία

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προκειμένου η φορολογική διοίκηση να περάσει στην επόμενη ημέρα έχει εκπονήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και των κρατικών εσόδων μέσω της αύξησης της εισπραξιμότητας των φόρων, η ΑΑΔΕ έχει ήδη βάλει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό της που ξεκινά από την εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα μέχρι και την καθιέρωση ενός νέου συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων όπου ακόμη και οι μισθοί θα εξαρτώνται από την απόδοση.

 

Οι θεσμοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα του φορολογικού μηχανισμού καθώς θεωρούν ότι μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά τα δημοσιονομικά της χώρας τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη βέβαια και την υψηλή φοροδιαφυγή που εξακολουθεί να “ευδοκιμεί”.

 

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών υπηρεσιών περιλαμβάνει:

 

-Την εφαρμογή προγράμματος “γαλάζιου αποτυπώματος” στη φορολογική διοίκηση. Στόχος είναι η κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους οι οποίοι πλέον θα εξυπηρετούνται μόνο από απόσταση. Η ανάγκη για επίσκεψη στην Εφορία θα είναι μόνο κατόπιν πρόσκλησης του φορολογουμένου για φορολογικό έλεγχο αλλά και γι’ αυτό δεν θα είναι πάντα υποχρεωτική αφού θα μπορεί να γίνεται έλεγχος εξ αποστάσεως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρέμβασης για την κατάργηση της ανάγκης επισκέψεων στις εφορίες είναι η επικείμενη εισαγωγή της διαδικτυακής εξυπηρέτησης των φορολογουμένων για τις συναλλαγές της φορολογίας κεφαλαίου (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές κ.λπ.).

 

-Νέο κύμα συγχωνεύσεων στις εφορίες των μεγάλων αστικών κέντρων. Υπολογίζεται ότι περίπου 40 εφορίες θα συγχωνευθούν με άλλες προκειμένου να μειωθεί δραστικά το λειτουργικό κόστος και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Υποψήφιες για κατάργηση είναι οι εφορίες που δεν διαθέτουν δικαστικό τμήμα και τμήμα ελέγχου.

 

-Σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων και της φορολογικής συμμόρφωσης. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως η συγκέντρωση σε κεντρικό επίπεδο των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών εσόδων, καθώς και των διαδικασιών για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών. Στο πεδίο αυτό προβλέπεται και η εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την επιβολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.λπ.).

 

-Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων της φορολογικής διοίκησης. Όλοι οι εργαζόμενοι της φορολογικής διοίκησης θα αξιολογούνται σε τακτική βάση και το μισθολόγιο αναμένεται να συνδεθεί με την απόδοση των στελεχών.

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο