Πως τα social media “ενισχύουν ” το “προφίλ “των επιχειρήσεων

Πως τα social media “ενισχύουν ” το “προφίλ “των επιχειρήσεων

Σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας προσπαθούν να εντάξουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης( Facebook, Blogger, Twitter, κλπ) στη στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθούν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Επισημαίνεται ότι η ταχεία εξέλιξη των κοινωνικών μέσων – με κορυφαία εξ αυτών τα Facebook, Blogger, Twitter, WordPress, LinkedIn, Pinterest, Google+, Tumblr, MySpace, Wikipedia – και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

 

Ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ή για όσες προσπαθούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως εργαλείο διεθνούς μάρκετινγκ είναι αναγκαία, έτσι ώστε να προσεγγίσουν τους διεθνείς καταναλωτές/πελάτες και να πραγματοποιήσουν προσφορές αξίας.

 

Μάλιστα οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν έμειναν ανεπηρέαστες από αυτές τις εξελίξεις, όπως δείχνει η πρόσφατη έρευνα (2017) του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονία, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις 136 ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά:

 

 

1.Το 61% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ως εργαλείο της στρατηγικής διεθνούς μάρκετινγκ που εφαρμόζει. 

 

2.Τα σημαντικότερα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις στη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι:

 

-Η αύξηση της επισκεψιμότητας της εταιρικής τους ιστοσελίδας (45%)

 

-Η βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες (45%) 

 

-Και η αύξηση της ανανωρισιμότητας της επιχείρησης στη διεθνή αγορά (46%).

 

 

3.Το κυριότερο κοινωνικό μέσο δικτύωσης το οποίο χρησιμοποιούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι:

 

-Το Facebook, καθώς το 59% διαθέτει εταιρικό λογαριασμό.

 

-Ακολουθεί το LinkedIn με ποσοστό 35% 

 

-Και το Youtube με ποσοστό 31%.

 

4.Ως προς το περιεχόμενο που κοινοποιείται, αυτό αποτελείται κυρίως από φωτογραφίες ή διάφορες ενημερώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κάθε επιχείρησης:

 

-Το 13,3% του δείγματος της έρευνας υποστηρίζει ότι ανανεώνει το περιεχόμενο αυτό σε καθημερινή βάση.

 

-Το 20,5% των επιχειρήσεων ανανεώνει το περιεχόμενο αυτό κάθε 2-3 μέρες.

 

 

-το 12% του δείγματος της έρευνας ανανεώνει το περιεχόμενο αυτό κάθε 4-5 μέρες,

 

 

-32,5% των επιχειρήσεων ανανεώνει το περιεχόμενο αυτό κάθε εβδομάδα

 

 

-και το 21,7% του δείγματος της έρευνας ανανεώνει το περιεχόμενο αυτό κάθε μήνα.

 

 

5.Οι γλώσσες που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις είναι κυρίως η αγγλική και η ελληνική σε ποσοστό 84,3%, και 80,7% αντίστοιχα, με την πλειοψηφία ωστόσο των επιχειρήσεων να χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως και τις δύο γλώσσες.

 

6.Σχετικά με τα οφέλη που αποκόμισαν από τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στο διεθνές μάρκετινγκ, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι:

 

-Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα και τον αριθμό των συνδρομητών και των μελών της εταιρικής ιστοσελίδας (78%).

 

-Ενισχύθηκε η εμπορική τους επωνυμία (72%).

 

-Αυξήθηκε η προβολή της επιχείρησης στο εξωτερικό (67%).

 

-Βελτιώθηκε η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με τους ξένους καταναλωτές (66%).

 

-Και έγινε προσέγγιση περισσοτέρων δυνητικών πελατών στο εξωτερικό (66%). 

 

7.Το 39% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι, δεν χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στο διεθνές μάρκετινγκ αναφέροντας ως κύριους λόγους την επικέντρωση σε άλλα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και ότι δεν τα θεωρεί κατάλληλα για την επιχείρηση.

 

-Ωστόσο, το 45,3% των επιχειρήσεων αυτών είπαν ότι είναι διατεθειμένες να τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς του διεθνούς μάρκετινγκ στο μέλλον.

 

Πηγή: www.enikonomia.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο