Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και επόμενα. Προβλήματα στα ειδοποιητήρια του 2018

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και επόμενα. Προβλήματα στα ειδοποιητήρια του 2018

Βάσει υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και επόμενα

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Μετά την κοινοποίηση των εγκυκλίων με αριθμ. πρωτ. Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018 «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα», Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/2018 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018» και ενόψει της αναμενόμενης πρώτης εκκαθάρισης από πλευράς Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017 (τον Μάρτιο του 2018 σύμφωνα με την τελευταία δήλωση του κ. Πετρόπουλου) και με το γεγονός ότι τρόπος υπολογισμού, όπως ήδη γνωρίζουμε είναι διαφορετικός τόσο για το έτος 2018, όσο και για το έτος 2019 και τα επόμενα, καταρτίσαμε τον παρακάτω πίνακα που απεικονίζει τη διαδικασία υπολογισμού των εισφορών ανά έτος για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

 

Εισφορές έτους Αναμενόμενη οριστικοποίηση-εκκαθάριση έτους Βάση υπολογισμού εισφορών μέχρι την οριστικοποίηση-εκκαθάριση του προηγούμενου έτους Βάση υπολογισμού εισφορών μετά την οριστικοποίηση-εκκαθάριση του προηγούμενου έτους
2017 Αναμένεται τον Μάρτιο του 2018 Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2015 Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2016
2018 (μέχρι την εκκαθάριση του έτους 2017) (Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2016 + καταβληθείσες εισφορές φορ. έτους 2016) Χ85%
2018 (μετά την εκκαθάριση του έτους 2017) Αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2018 (Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2017 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2017) Χ 85%
2019 (μέχρι την εκκαθάριση του έτους 2018) * Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2017 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2017
2019 (μετά την εκκαθάριση του έτους 2018) * Αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2019 Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2018 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2018

 

Καταβληθείσες εισφορές: Θεωρούνται εκείνες που έχουν καταβληθεί [σ.σ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 01.01.2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016, θα ληφθούν υπόψη εκείνες που έχουν καταβληθεί (καταβληθείσες). Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 περιλαμβάνονται στο αρχείο εισοδημάτων που έχει αποσταλεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών με απεικόνιση του ποσού των εισφορών που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού] .

 

Καταβλητέες εισφορές: Θεωρούνται οι οριστικοποιημένες (μετά την εκκαθάριση) ασφαλιστικές εισφορές όλων των κλάδων που είχε υποχρέωση να καταβάλλει ο ασφαλισμένος ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή οφείλονται και αφορούν μόνο σε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Δεν συνυπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και σε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο