• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Δράση ύψους €50 εκατ. για να ζωντανέψουν» κενά δημοτικά ακίνητα

Δράση ύψους €50 εκατ. για να ζωντανέψουν» κενά δημοτικά ακίνητα

Εγκαταστάσεις Ξενία σε όλη την Ελλάδα, στεγασμένες αγορές, αποθήκες, βιομηχανικά ακίνητα, στεγασμένες στοές, δημοτικά λουτρά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι μεταξύ των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στη νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020»

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που θέλει να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία σε ουκ ολίγα κενά κτίρια ανά την Ελλάδα, απευθύνεται σε δήμους της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης φθάνει τα 50 εκατ. ευρώ, με μέγιστη χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης, ενώ η έναρξη υποβολών έχει οριστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, στις 16 Ιανουαρίου.  Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, ενώ στο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν δήμοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ήδη έχουν λάβει τις σχετικές αποφάσεις μέσα από τα δημοτικά συμβούλια.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των δήμων. Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα λαμβάνονται υπόψη κτίρια ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που – στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης-θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους.

 

XENIA ΜΟΤΕΛ

 

Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών, ενώ στα κτίρια που μπορούν να ενταχθούν περιλαμβάνονται ακόμη και σφαγεία, δικαστικά μέγαρα ή ακόμη αλλά και γενικότερα άλλα, ανενεργά κτίρια ιδαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

 

Επισημαίνεται εδώ ότι δεν είναι επιλέξιμη παρέμβαση ο εκσυγχρονισμός κτιρίων / εγκαταστάσεων που λειτουργούν πλήρως, ενώ επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις σε ανενεργά κτίρια ή κτίρια που ένα μικρό ποσοστό της επιφάνειας τους (έως 20%) έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει χρήση το σύνολο της επιφάνειάς του.

 

Κάθε δήμος μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή, αναστήλωση αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

-Το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών. 

-Το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.). 

-Το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή/και εκτός υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό.

-Η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και οκτώ μήνες το χρόνο.  

 

Οι δραστηριότητες που μπορεί να φιλοξενήσουν τα κτίρια είναι αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές, δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα του δήμου με προτεραιότητα σε βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, δημοτικά ιατρεία κ.τ.λ., για τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών άλλου δημόσιου φορέα αλλά και για τουριστικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Ειδικά για τις τελευταίες η επιδότηση μειώνεται στο 35%, οπότε «για το υπόλοιπο ο δήμος μπορεί να αναζητήσει, προς εξεύρεση κεφαλαίων, τη λύση της συνεργασίας με έναν ιδιώτη επενδυτή», όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά τουριστικοί φορείς.

 

Κάθε ενδιαφερόμενη δημοτική αρχή έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία πρόταση για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο ποσό για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της μελέτης που πρέπει να υποβληθεί μετά την έγκριση του προγράμματος, ένα «αγκάθι» που στεκόταν εμπόδιο στους δήμους ώστε να υποβάλλουν αντίστοιχες προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δεδομένου ότι στην πλειονότητά τους  δε διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες για την εκπόνηση των μελετών και των φακέλων των έργων.

Πηγή: www.newmoney.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο